Laboratorium Badań Materiałowych II0. Uznanie UDT nr LB-105/24

 • badania króćców próbnych i kontrolnych spawanych oraz technologii spawania,
 • badania króćców egzaminacyjnych,
 • badania niszczące, nieniszczące, w tym badania RTG,
 • ekspertyzy materiałów i połączeń spawanych.

Diagnostyka i Kontrola Techniczna Urządzeń

 • badania diagnostyczne urządzeń energetycznych,
 • ocena jakości prac remontowo-spawalniczych,
 • pomiary drgań, analizy i oceny stanu technicznego urządzeń wirujących,
 • wyważanie urządzeń  wirnikowych,
 • wyważanie urządzeń  wirnikowych w łożyskach własnych i na wyważarce,
 • kontrola i ocena stanu urządzeń wirnikowych.

Produkcja części zamiennych, regeneracja, remonty (w ramach wolnych mocy przerobowych)

► Produkcja części zamiennych do maszyn i urządzeń oraz remonty urządzeń energetycznych:

 • przekładni i pomp,
 • urządzeń nawęglania oraz odżużlania i odpopielania,
 • urządzeń pomocniczych turbin.

► Wykonawstwo konstrukcji stalowych, w tym wymagających odbioru  UDT:

 • kolan (31,8 ≤ Ф rury ≤ 76,1; 50 ≤ R gięcia  ≤ 500; G ścianki max = 6,3;

► Obróbka cieplno-chemiczna części:

 • hartowanie,
 • nawęglanie,
 • hartowanie indukcyjne.

► Usługi na specjalistycznym parku maszynowym:

 • tokarce kłowej NC  –  Ф320/Ф290; L = 1500; Q = 900kg
 • tokarce karuzelowej NC –  Ф1800/Ф1600; H = 1000; Q = 5000kg
 • walcach do blach –  ≠ 16; Фmin.600; L = 3150

► Usługi na konwencjonalnym parku maszynowym:

 • tokarkach kłowych  –  Ф1250/Ф950; L= 6000; Q = 12500kg
 • tokarce karuzelowej –  Ф4200/Ф3600; H = 3000; Q = 12500kg
 • wiertarko-frezarkach –  H =1500; L = 3000; Q = 6000kg
 • szlifierce do wałków / otworów –  Ф360/Ф350; L = 1500/300; Q  = 300/100kg
 • szlifierce do płaszczyzn –  H = 575; G = 300; L = 1000
 • nożycach gilotynowych –   ≠ 16; L = 3150
 • krawędziarce –   ≠ 4; L = 2000

Stacja kontroli pojazdów ZGR/007/P

„A B T /cdeh”

znajdująca się na terenie Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra

74-105 Nowe Czarnowo 76

Informujemy że działalność stacji kontroli pojazdów w Elektrowni Dolna Odra jest zawieszona do 31.03.2019 r. W sprawach dotyczących potwierdzenia wykonania badań diagnostycznych prosimy o kontakt na numer 91  316 51 00.

Badania techniczne następujących rodzajów pojazdów:

 • A – motocykli, motorowerów,
 • B – pojazdów samochodowych do 3,5 t,
 • T – ciągników rolniczych, oraz usługi dodatkowe,
 • c – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
 • d – pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne),
 • e – pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę,
 • h – nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach – ramach pojazdów) oraz wykonywanie tabliczek zastępczych.

Usługi i remonty urządzeń transportu wewnętrznego

 • wózki widłowe,
 • żurawie samojezdne,
 • koparki i ładowarki,

Usługi telekomunikacyjne

 • usługi telekomunikacyjne o charakterze powszechnym,
 • wykonawstwo sieci logicznych, teletechnicznych i światłowodowych (pomiary, eksploatacja, ekspertyzy),
 • wykonywanie systemu monitoringu elektronicznego i wizyjnego,
 • naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, monitory),
 • naprawy i eksploatacja systemu sieci radiotelefonicznych oraz sieci przeciwpożarowych.