Treść nowej taryfy opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10.08.2015 r. pod poz. 3138, dostępna jest także na stronie internetowej Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra: w zakładce Oferta/Taryfy.