ZEDO oceniany był pod względem wskaźników wypadkowości przy pracy i chorób zawodowych, działań na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć naukowo-technicznych z dziedziny bhp i podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo ważnym elementem oceny były także prowadzone przez przedsiębiorstwa działania profilaktyczne i osiągane efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, upowszechnianie tych efektów w mediach oraz poziom aktywności w tym obszarze.

Zespół Elektrowni Dolna Odra otrzymał złotą kartę po raz pierwszy. – Złota karta lidera bezpiecznej pracy świadczy o tym, że potrafimy dbać o to, co jest w naszych zakładach, w naszych elektrowniach, elektrociepłowniach bezcenne, czyli o zdrowie i życie naszych pracowników – podsumowuje Wojciech Dobrak, dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

ZEDO należy  do grona Liderów Bezpiecznej Pracy i może być stawiany za wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw w kwestiach związanych z poziomem bezpieczeństwa pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy. W zależności od rezultatów uzyskiwanych w działalności prowadzonej na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, a także od zakresu i wyników współdziałania z instytutem, liderzy są wyróżniani: zieloną, srebrną lub złotą kartą lidera bezpiecznej pracy.

W gronie wyróżnionych Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy znalazł się jeszcze jeden oddział  spółki PGE GiEK – Elektrownia Bełchatów.