Długo oczekiwana przez mieszkańców Gryfina inwestycja wymiany ciepłociągu jest jednym z etapów większego zadania związanego z przebudową drogi krajowej nr 31, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Nowy ciepłociąg usytuowany będzie w pasie drogowym drogi krajowej nr 31 poza jezdnią, po przeciwległej stronie istniejącego obecnie ciepłociągu.

Pierwszy etap inwestycji rozpocznie się już w przyszłym tygodniu 3 listopada. Prace związane będą z wycinką 116 drzew rosnących wzdłuż pasa drogowego ul. Łużyckiej. Zrealizowane będą przez PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO na podstawie porozumienia podpisanego z GDDKiA Oddział Szczecin w sprawie wspólnych działań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji przebudowy drogi. Wycinka potrwa do połowy grudnia. Zgodnie z decyzją władz samorządowych Gryfina, do 31.12.2016 r. Oddział ZEDO posadzi taką samą ilość drzew w wyznaczonym miejscu.

Inwestycja związana z wymianą ciepłociągu jest konieczna ze względu na częste awarie i przerwy w dostawie ciepła dla mieszkańców, szczególnie w okresie zimowym. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Gryfina będą mieli zapewnione bezpieczne dostawy ciepła do swoich domów.