Zmiana taryfy na ciepło

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. w miejsce dotychczas obowiązującej taryfy dla ciepła wprowadzamy do stosowania nową taryfę na okres jednego roku zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.1.2.8.2023.1249.XXII.RN z dnia 15 czerwca 2023 r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym - Ciepło nr 334 (2522) z dnia 15.06.2023 r.