Zmiana taryfy na ciepło

Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ.4210.4.7.2020.1249/XIX-1272.BK z dnia 15 maja 2020 r. zmieniona została Taryfa dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Treść nowej Taryfy opublikowana została w Biuletynie Informacji  Urzędu Regulacji Energetyki  nr 99 (442) z dnia 18 maja  2020 r.

Nową taryfę Dostawca wprowadza do stosowania od dnia 02.06.2020 r.