• popioło-żużli, popiołów lotnych i żużli,
  • mikrosfery,
  • gipsu syntetycznego,
  • wody zdemineralizowanej,
  • mieszanina siarczanu i azotanu amonu.

oraz sprzedaż:

  • nadwyżek towarowych,
  • pozostałych odpadów i złomu,
  • amortyzowanych i likwidowanych środków trwałych.