Energia chemiczna paliw zużytych do produkcji ciepła sieciowego w kogeneracji w 2022 r.:

  • węgiel kamienny: 99,901%,
  • biomasa: 0,099%.

Powyższa informacja została zamieszczona na potrzeby określenia wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie ciepła sieciowego w kogeneracji w oparciu o dane zamieszczone w tabeli 1 w pkt. 3.1.3 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376).