Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Elektrowni Dolna Odra (Wi) na rok 2021 wynosi 0,7935715

Dla porównania wskazujemy wartości współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii do budynku dla innych nośników energii, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376).