Pracownicy pogotowia ciepłowniczego to wyspecjalizowana kadra techniczna, która prowadzi obsługę w zakresie przyjmowania zgłoszeń i usuwania awarii sieci ciepłowniczej, przyłączy i węzłów cieplnych stanowiących własność Dostawcy. Udzielają również informacji o trwających naprawach.

Całodobowy telefon alarmowy 993

Kontakt e-mailowy: dyspozytor.sieci.cieplowniczej.giekeld@gkpge.pl

Pogotowie ciepłownicze nie świadczy usług związanych z awariami wewnętrznej instalacji odbiorczej i węzłów cieplnych stanowiących własność Odbiorcy (chyba, że dla tego rodzaju obsługi zawarta została odrębna umowa). W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy węzła cieplnego stanowiącego własność odbiorcy lub problemów z wewnętrzną instalacją odbiorczą proponujemy kontakt z właścicielem/zarządcą budynku.