Informujemy, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra od dnia 26 kwietnia 2021 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawianych faktur.  Warunkiem uzyskania dostępu do e-faktury jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej (wzór oświadczenia można pobrać tutaj). Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Dział Sprzedaży Ciepła
74-105 Nowe Czarnowo
Nowe Czarnowo 76.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Ciepła pod numerem telefonu: +48 91 822 44 44

———————————————————————————————————————————————————

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów nr ZGR/007/P  „A B T / cdeh”

———————————————————————————————————————————————————

Informujemy że działalność stacji kontroli pojazdów w Elektrowni Dolna Odra jest zawieszona do 31.03.2019 r. W sprawach dotyczących potwierdzenia wykonania badań diagnostycznych prosimy o kontakt na numer 91  316 51 00.

———————————————————————————————————————————————————

zedolnaodra_site