Przetargi na sprzedaż

Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 732 obręb Swobnica – Ośrodek Wypoczynkowy Baniewice

Opublikowano 2.01.2017 w kategorii Przetargi, Przetargi na sprzedaż

Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 732 obręb Swobnica – Ośrodek Wypoczynkowy Baniewice , numer postępowania 66/FS/2014 Ogłoszenie formularz ofertowy zespoł skaładników majatku trwałego

Więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanych środków trwałych

Opublikowano 13.12.2016 w kategorii Przetargi na sprzedaż

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanych środków trwałych, numer postępowania 118/FS/2016 ogloszenie-118-fs-2016 zalacznik-nr-1-wykaz-asortymentowy-118-fs-2016 zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy-118-fs-2016 zalacznik-nr-3-wzor-umowy-118-fs-2016

Więcej

© PGE Polska Grupa Energetyczna SA