Przetargi

Demontaż rur w skraplaczach turbin na blokach nr 3 i 4 w Elektrowni Dolna Odra

Opublikowano 20.05.2016 w kategorii Przetargi, Przetargi niepubliczne, Remonty

Postępowanie nr GEK/PMR-ELD/05914/2016/PMR15 05914 – ogłoszenie

Więcej

Montaż i uruchomienie stabilizatora systemowego w układzie wzbudzenia generatora G-1 w Elektrowni Szczecin

Opublikowano 20.05.2016 w kategorii Przetargi, Przetargi niepubliczne

postępowanie niepubliczne nr GEK/PMR-ELD/06640/2016/PMR3 – przetarg nieograniczony OGŁOSZENIE 06640

Więcej

Badanie i naprawa wykładziny chemoodpornej w zbiornikach podlegających pod UDT w Elektrowni Dolna Odra

Opublikowano 18.05.2016 w kategorii Przetargi, Remonty

Ogłoszenie SIWZ Zał nr 2 do SIWZ Oświadczenie Zał nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy

Więcej

© PGE Polska Grupa Energetyczna SA