Przetargi

Remont pomieszczeń Hali remontów silników w Elektrowni Dolna Odra

Opublikowano 4.05.2016 w kategorii Przetargi, Przetargi niepubliczne, Remonty, Roboty budowlane

Ogłoszenie SIWZ pdf Zał nr 1 do SIWZ Oświadczenie zał nr 2 do SIWZ – przedmiar robót Zał nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy Zał. nr 2 do Zlecenia protokół zd-od Zał. nr 3 do Zlecenia Zasady

Więcej

Dostawa i montaż węzłów ciepłowniczych w Gryfinie

Opublikowano 4.05.2016 w kategorii Dostawy, Przetargi, Przetargi niepubliczne

Przetarg nieograniczony nr GEK/PMR-ELD/01481/2016/PMR6 Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki do SIWZ

Więcej

Remont sieci ciepłowniczej w Gryfinie- ul. Targowa i ul. Słowiańska

Opublikowano 4.05.2016 w kategorii Przetargi, Przetargi niepubliczne, Remonty

Przetarg nieograniczony nr GEK/PMR-ELD/02191/2016/PMR6 Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki do SIWZ

Więcej

© PGE Polska Grupa Energetyczna SA