Przetargi

Dostawa części elektrycznych dla ELD

Opublikowano 9.02.2016 w kategorii Dostawy, Przetargi, Przetargi niepubliczne

Postepowanie niepubliczne nr GEK/PMR-ELD/17253/2015/PMR2 – Przetarg nieograniczony Ogłoszenie SIWZ Załączniki edytowalne

Więcej

Zakup i dostawa zaworów i zasuw dla Elektrowni Dolna Odra

Opublikowano 9.02.2016 w kategorii Dostawy, Przetargi, Przetargi niepubliczne

Przetarg nieograniczony nr GEK/PMR-ELD/16385/2015/PMR6 Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

Więcej

Przebudowa i modernizacja gospodarki ciepłowniczej w El. Pomorzany

Opublikowano 8.02.2016 w kategorii Inwestycje, Przetargi, Przetargi niepubliczne

nr postępowania: GEK/PMR-ELD/07580/2015/PMR8/0595 Ogłoszenie – .pdf. SIWZ – .pdf. zał. nr 6 – Projekty Budowlane i STWiOR -. zip. zał. nr 7 – Przedmiary jako funkcja pomocnicza -zip.

Więcej

© PGE Polska Grupa Energetyczna SA