Rys historyczny:

Zakładowa Orkiestra Dęta przy Zespole Elektrowni Dolna Odra powstała 1 lipca 1986 roku, na podstawie Zarządzenia Nr 33/86 Dyrektora Zespołu Elektrowni Dolna Odra. W okresie początkowym orkiestra składała się z 25 członków, wszyscy byli  pracownikami elektrowni. Pierwszym kapelmistrzem był emerytowany St. Chorąży Wojska Polskiego Władysław Stefaniuk. Po dwóch latach funkcjonowania orkiestry nastąpiła zmiana kapelmistrza. Kierowanie orkiestrą powierzono Benedyktowi Grzeszakowi, emerytowanemu oficerowi Wojska Polskiego, długoletniemu kapelmistrzowi  orkiestr wojskowych i cywilnych.

Systematyczne próby i ćwiczenia orkiestry oraz sprzyjające warunki rozwoju, jakie stwarzał zakład pracy sprawiły, że w dziesiątym roku istnienia /1996/, Zakładowa Orkiestra Dęta Zespołu Elektrowni Dolna Odra na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych zajęła I miejsce.

W minionym ćwierćwieczu skład orkiestry ulegał modyfikacjom. Pracownicy zmieniali się na emerytów, a emeryci ze względu na wiek odchodzili z orkiestry. Z roku na rok udział pracowników elektrowni w orkiestrze zmniejszał się na korzyść emerytów i pracowników z innych zakładów pracy. Prezentowany poziom muzyczny orkiestry jest dobry, o czym świadczą licznie zgromadzone wyróżnienia, puchary i czołowe zajmowane lokaty na Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych. W roku 2011 orkiestra otrzymała prestiżową nagrodę Burmistrza Miasta i  Gminy Gryfino tzw. „Wodnika” za rozsławianie miasta podczas koncertowania w różnych miejscach kraju i za granicą.

 

Sytuacja aktualna

Orkiestra koncertuje dalej wykonując średniorocznie około 30 występów  okolicznościowych, z okazji rocznic patriotycznych, a także podczas ostatnich pożegnań.

Na festiwalu w Łobzie 25-29 czerwca 2015r. Orkiestra Dęta Zespołu Elektrowni Dolna Odra zajęła pierwsze miejsce w grupie orkiestr skupionych z Polski i zagranicy, m.in. z Białorusi, Niemiec, Bośni, Ukrainy czy Rosji. W ramach bogatego programu festiwalu, który obejmował warsztaty muzyczne, parady, konkursy instrumentalistów miał miejsce Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych i Big-Bandów. Dodatkowym wyróżnieniem było przyznanie złotego medalu dla kapelmistrza Stanisława Wiśniewskiego w kategorii „Najlepszy kapelmistrz” oraz wyróżnienie dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dla solisty Jakuba Ogrodniczaka.

Telefon kontaktowy do orkiestry:

• Jan Ragan – Prezes Orkiestry tel. 601 086 479