Zakładowa Spartakiada Rekreacyjno-Sportowa.

Obecnie mamy już 44 edycję Spartakiady rekreacyjno-sportowej. Jej historia zbiega się z historią Elektrowni Dolna Odra. Pierwszymi organizatorami byli: pani Aniela Skoczylas, a później pani Iwona Szostak, pan Marek Kłobut. Przez ostatnie lata nowi organizatorzy: Beata Malec i Witold Czaplicki, kontynuując działalność związaną ze Spartakiadą wprowadzili do rozgrywanych dyscyplin sportowych nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, wykorzystując w szerokim zakresie sprzęt komputerowy i oprogramowanie, ułatwiające prowadzenie, punktację i rozliczenia zawodów.

Kontynuacja rozgrywek i współzawodnictwa wśród załogi sprzyja integracji Oddziału, ma również znaczący wpływ na zdrowie i sprawność pracowników. Dzięki konkurencjom, jakie są rozgrywane w przeciągu roku, istnieje możliwość wytypowania wśród załogi pracowników, którzy reprezentują Oddział na Mistrzostwach PGE.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.