Stowarzyszenia i kluby:

– Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” powstał w sierpniu 1974 roku, kiedy to z inicjatywy nieżyjącego Jerzego Gołębiewskiego, w sali konferencyjnej Elektrowni Dolna Odra zorganizowano akcję oddawania krwi w dość prowizorycznych warunkach. Efektem tej akcji, a również późniejszych było pozyskanie ponad 100 litrów krwi rocznie i wzrost zainteresowania honorowym krwiodawstwem i propagowaniem idei czerwonokrzyskich wśród pracowników Elektrowni Dolna Odra.

Po roku 1980, w którym w Gryfinie uruchomiony został punkt PCK oraz Stacja Krwiodawstwa, „akcyjność oddawania krwi” zmieniła się na formalną, regularną działalność klubową.

Obecnie Klub HDK PCK „Kropelka” zrzesza 123 krwiodawców, w tym 24 członków PCK, a pozostali to wolontariusze.

Członkowie Klubu od początku jego istnienia oddali ponad 4000 litrów krwi. Służyła ona ratowaniu zdrowia i życia pracowników Elektrowni, ich rodzinom, a także wszystkim potrzebującym.

Klubowicze oddawali krew:

 • na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
 • na hasło „Na Ratunek” dla poszkodowanych w wypadkach lub po skomplikowanych operacjach przeszczepu nerek, wątroby i innych,
 • w akcjach organizowanych przez PCK w Gryfinie,
 • na rzecz powodzian (oddając krew, zbierając dary i pieniądze),
 • wakacyjna kropla krwi,

– świąteczno-noworoczna akcja oddawania krwi, a także od kilku lat w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, zbierając pieniądze na wskazane cele.

Członkowie Klubu propagują idee czerwonokrzyskie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, przekonując ich do zdrowego trybu życia, uczą zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach. Sami również w myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch” czynnie uczestniczą w różnych imprezach sportowych jak:

 • spartakiada Honorowych Dawców Krwi Energetyki,
 • zawody strzeleckie klubów HDK,
 • halowy turniej piłki nożnej,
 • zawody wędkarskie im. Mikszy w Łobzie,
 • rodzinny rajd rowerowy.

Klub HDK „Kropelka” za dotychczasową działalność uhonorowany został:

 • odznaką PCK I stopnia,
 • Bursztynową Kroplą Krwi,
 • Medalem Okolicznościowym – 40 lat Honorowego Krwiodawstwa (Krew Darem Życia),
 • Medalem Pamiątkowym 45-lecia Honorowego Krwiodawstwa,
 • Medalem Pamiątkowym Honorowego Krwiodawstwa 1958-2008.

Natomiast członkowie Klubu za osiągnięcia w dziedzinie krwiodawstwa otrzymali :

 • Krzyż – Zasłużony dla Zdrowia Narodu,
 • Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi,
 • Krzyży PCK – II, III i IV stopnia,
 • Kryształowe Serce, Bursztynowe Serce, Gryf Pomorski.

Skład Zarządu Klubu HDK PCK „Kropelka”

 • Prezes klubu – Stąsiek Leszek,
 • Sekretarz klubu – Wielińska Arleta,
 • Członek zarządu – Wac Sebastian,
 • Członek zarządu – Lewandowski Andrzej,
 • Członek zarządu – Węzik Krzysztof

Kontakt:

– 91 822 57 29 – Leszek Stąsiek

 

– Oddział PTTK Zakładowy DOLNA ODRA

Koło PTTK przy Elektrowni Dolna Odra zostało powołane z inicjatywy kilkunastu turystów 28 września 1971 r. Pierwszym prezesem był Władysław Górniak. W dniu 4 marca 1974 r. Koło zostało przekształcone w Zakładowy Oddział PTTK przy Elektrowni Dolna Odra i obejmował także turystów z Elektrociepłowni Szczecin i Pomorzany i w takiej formie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Prezesi Zakładowego Oddziału PTTK:

 • 1974 – 1977   Władysław Górniak,
 • 1977 – 1979   Andrzej  Krynicki,
 • 1979 – 1985   Ludmiła Tarczyńska,
 • 1985 – 1991   Halina Ignys,
 • 1991 – 1996   Ludmiła Tarczyńska,
 • 1996 – Teresa Filipczyńska

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA

Oddział PTTK  Zakładowy Dolna Odra kierowany jest przez 7-osobowy Zarząd.

Posiada  3-osobową  Komisję Rewizyjną  i 5-osobowy Sąd  Koleżeński.

W Oddziale działają Komisje: Krajoznawcza, Piesza, Górska, Kajakowa i Narciarska  oraz koło Elektrowni Szczecin-Pomorzany.

DZIAŁALNOŚĆ

W latach 70-tych i  80-tych  Oddział PTTK zrzeszał 250-270 członków. Organizował wiele własnych imprez poprzez Komisje: Krajoznawczą, Pieszą, Górską, Kajakową i Narciarską.

W latach 90-tych wraz z otwarciem granic poszerza się obszar organizowania imprez turystycznych. Oddział zaczyna organizować wycieczki zagraniczne, rajdy górskie na terenie Europy. Poza tym Oddział organizuje  małe  i  duże  imprezy  turystyczne, m.in. rajdy  piesze i rowerowe sobotnio-niedzielne, wycieczki  weekendowe  krajoznawcze, rajdy górskie, biwaki, spływy kajakowe, wycieczki  krajowe. Nasi  członkowie  uczestniczą  także  w  imprezach  ogólnopolskich  PTTK  lub imprezach  branżowych  energetycznych.

Do tej pory członkowie Oddziału byli we wszystkich pasmach górskich w Polsce, Tatrach Słowackich Wysokich i Niskich, Małej i Wielkiej Fatrze, Górach Jesenikach i Górach Orlickich w Czechach, Bukowinie i Bucegach w Rumunii, Gorganach i Czarnohorze na Ukrainie oraz na Krymie. Odwiedzili takie kraje Europy jak: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Bornholm, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Niemcy, Chorwacja, Serbia, Słowenia, Włochy, Sycylia, Korsyka, Hiszpania, Gibraltar, Francja, Belgia, Szwajcaria, Anglia, Szkocja, Irlandia , Irlandia  Północna, Portugalia, Lichtensztein, Austria, Grecja, Luksemburg, Turcja.

Członkowie Oddziału uczestniczą także w imprezach branżowych jak i ogólnopolskich, których organizatorem jest PTTK.

CZŁONKOSTWO

Członkiem może zostać każdy pracownik, emeryt lub jego rodzina.

Kontakt:

– Elektrownia Dolna Odra   tel.: 91 316 53 99 - Barbara Krakowska,

– Elektrociepłownia Szczecin       tel.: 91 314 12 61 - Teresa Filipczyńska.