Modernizacje w latach 2012-2015:

  • na kotłach nr 5, 6, 7, 8 zabudowano instalacje niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR); redukcja NOx w spalinach z poziomu 500 mg/m3u do poziomu poniżej 200 mg/m3u umożliwiła spełnienie norm środowiskowych od 01.01.2016 r.
  • bloki nr 1 i 2 o łącznej mocy osiągalnej 454 MW świadczą usługi interwencyjne rezerwy zimnej (umowa na lata 2016÷2017, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata).
  • Instalacje odsiarczania spalin bloków 1, 2, 5, 6, 7 i 8 pracują w oparciu o metodę mokrą wapienną.