Obecnie w Elektrowni Dolna Odra trwa realizacja prac w zakresie dostosowania bloków 5–8 do wymagań konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od 17.08.2021 r. Zakres prac obejmuje zabudowę instalacji SCR na blokach 5 – 8, modernizację absorbera IOS bloków 7 i 8 oraz zabudowę monitoringu emisji rtęci.

29 października 2020 r., PGE GiEK otrzymała prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy 1340 MW w Elektrowni Dolna Odra. Przedmiot zamówienia zakłada realizację inwestycji w formule „pod klucz”. Wartość tego kontraktu to 3,7 miliarda złotych netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto. Zgodnie z kontraktem, początek eksploatacji nowych bloków energetycznych, planowany jest na IV kwartał 2023 r.

Realizacja projektu przyczyni się istotnie do realizacji celów klimatycznych UE i jest zgodna ze światowymi trendami w energetyce, zakładającymi budowę niskoemisyjnych jednostek wytwórczych, co doskonale wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju Grupy PGE.