Zmiana taryfy na ciepło

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ.4210.21.10.2019.1249.XVIII-1272.RN z dnia 31 Stycznia 2019 r., zmieniona została Taryfa dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Taryfa została opublikowana w dniu 01 Lutego 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod poz. 851

Nową taryfę Dostawca wprowadza do stosowania od dnia 16.03.2019 r.

zedolnaodra_site