Zmiana taryfy na ciepło

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ.4210.19.8.2017.1249.XVII-1272.APO1 z dnia 12 września 2017 r., zmieniona została Taryfa dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Taryfa została opublikowana w dniu 14 września 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod poz. 3747.

Nową taryfę Dostawca wprowadza do stosowania od dnia 30.10.2017 r.