W Elektrowni Dolna Odra w latach 2004-2010 wykonano szereg zadań inwestycyjnych mających na celu obniżenie emisji hałasu do środowiska, m.in.:

  • zamontowano ekrany akustyczne na czerpniach powietrza pierwotnego oraz tłumiki hałasu na dmuchawach powietrza uszczelniającego na wszystkich blokach energetycznych,
  • wymieniono wentylator recyrkulacji spalin na bloku 6,
  • zamontowano ekrany akustyczne na pompowniach wody chłodzącej,
  • zainstalowano tłumiki hałasu na czerpniach powietrza sprężarkowni.

Ponadto, przy planowanych modernizacjach oraz zakupach maszyn i urządzeń, zwraca się szczególną uwagę na emisję hałasu z tych urządzeń. W uzasadnionych przypadkach stosuje się obudowy dźwiękochłonne, tłumiki hałasu i ekrany akustyczne oraz pasy zieleni (drzewa i krzewy).

W 2006 r. na mocy rozporządzenia nr 121/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego ustanowiono w obrębie Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie obszar ograniczonego użytkowania.