Elektrownia Dolna Odra jest jednym z największych przedsiębiorstw w Województwie Zachodniopomorskim pod względem ilości osób zatrudnionych. Zapewnia stabilizację materialną i zawodową mieszkańcom regionu. Znaczna część pracowników ma wykształcenie techniczne ok 38%, a wykształcenie wyższe ok. 26% załogi. Elektrownia od początku istnienia szkoli systematycznie pracowników zarówno na poszczególnych stanowiska, jak i poprzez szkolenia zewnętrzne. Działania prowadzone mają na celu zapewnienie wykwalifikowanej kadry zdolnej do utrzymania konkurencyjnej pozycji firmy na rynku energii. Oddział jest wysoko oceniany w regionie, czego dowodem są przyznawane wyróżnienia.