• Pierwsze miejsce w dwóch regionalnych edycjach konkursu „Pracodawca – organizator bezpiecznej pracy" w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników.
 • Medale „Za zasługi dla ochrony i kształtowania środowiska" przyznawane przez Ligę Ochrony Przyrody.
 • Nagroda „Jakość dla środowiska" w kategorii menadżerów i przedsiębiorstw, za konsekwentne i skuteczne łączenie modernizacji z inwestycjami i rozwiązaniami służącymi ochronie środowiska i rozwoju nowoczesnej energetyki, a także za wspieranie inicjatyw proekologicznych i edukacyjnych w regionie i w kraju.
 • Wyróżnienie „Klon 2002" za szczególne i znaczące osiągnięcia ekologiczne i gospodarcze oraz długoletnią współpracę z Oddziałem Banku Ochrony Środowiska S.A. w Szczecinie.
 • Polska Nagroda Popiołowa „Feniks 2002" w kategorii „Producent", za opracowanie spójnej proekologicznej polityki wykorzystania popiołów lotnych.
 • Panteon Polskiej Ekologii Poznań – 2003r.,
 • Medal i dyplom za zasługi dla wynalazczości 2004r.,
 • Medal Europejski – potwierdzenie jakości usług 2005r, 2008r.,
 • Statuetka „Bociana” – wyróżnienie Starosty Gryfińskiego za działalność i osiągnięcia promujące powiat 2006r÷2008r.,
 • Laureat rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm,
 • Rekomendacje SEP 2009r.,
 • Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – 2008r, 2009r , 2015r.,
 • Filar Polskiej Gospodarki Województwa Zachodniopomorskiego – 2010 r, 2011r, 2014r.

Dyplom za udział w I Etapie  Konkursu MODERNIZACJA  ROKU 2011

 • Dolna Odra po raz drugi Filarem Polskiej Gospodarki w Zachodniopomorskim – 2012

Oddział szeroko angażuje się w działania na  rzecz społeczności lokalnej. W obecnej sytuacji gospodarczej CSR Oddziału należy potraktować w kontekście regionalnym. W ramach zaangażowania społecznego Oddział Elektrownia Dolna Odra prowadzi działalność sponsoringową, udziela darowizn oraz współdziała na rzecz ekologii.

Działalność sponsoringowa prowadzona jest w kilku obszarach, a jej beneficjentami są: w zakresie sportu – lokalne kluby sportowe, w zakresie nauki – lokalne szkoły i uczelnie wyższe, w dziedzinie kultury – wydarzenia organizowane przez Gryfiński Dom Kultury i inne domy kultury w Szczecinie, na polu ekologii natomiast są to liczne organizacje proekologiczne. Dofinansowując koncerty charytatywne Oddział wspiera także inicjatywy społeczne, mające na celu przede wszystkim pomoc najuboższym i walkę z wykluczeniem społecznym.

Zaangażowanie Zespołu na rzecz społeczności lokalnej wyraża się także poprzez darowizny na rzecz ochrony zdrowia, gdzie wspiera głównie inicjatywy stwarzające możliwość dłuższego oddziaływania poprzez zakup sprzętu medycznego, który jest wykorzystywany na rzecz społeczności lokalnej. Korzystają z tego szczecińskie szpitale i szpital  w Gryfinie.

Oddział współpracuje także z Domem Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie, organizując na swym terenie kiermasze wyrobów podopiecznych tychże instytucji.

Nie należy także zapominać, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra jest  podstawowym dla gminy Gryfino źródłem energii elektrycznej.