Historia Oddziału Elektrownia Dolna Odra sięga prawie początku XX wieku.

Elektrownia Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra zbudowana została w latach siedemdziesiątych, poszczególne jej bloki przekazywane były do eksploatacji od 1974 do 1977 roku. Elektrownia ta jest konwencjonalną elektrownią blokową z otwartym układem chłodzenia. Dysponuje mocą elektryczną 1362 MWe i mocą cieplną 100,81 MWt. Elektrownia produkuje energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zasila w ciepło miasto Gryfino.

Kalendarium:

Lata 1911-1916 – Budowa Elektrowni Szczecin

Lata 1936-1940 – Budowa Elektrowni Pomorzany

Rok 1966 – Z połączenia Elektrowni Pomorzany i Elektrowni Szczecin powstał Zespół Elektrowni Szczecin

Lata 1970-1977 – Budowa Elektrowni Dolna Odra

Rok 1977 – Z połączenia Zespołu Elektrowni Szczecin i Elektrowni Dolna Odra powstał Zespół Elektrowni Dolna Odra

Rok 1996 – Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Zespół Elektrowni Dolna Odra w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa

Rok 2007 – Spółka działa w ramach Grupy Kapitałowej PGE

Rok 2010 – Zespół Elektrowni Dolna Odra jako Oddział wchodzi w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Rok 2021 – w ramach porządkowania linii biznesowych Grupy Kapitałowej PGE z dniem 1 lipca 2021 r. nastąpiło wydzielenie aktywów ciepłowniczych ze spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, w związku z czym dwie szczecińskie elektrociepłownie: Pomorzany i Szczecin oraz sieć ciepłownicza w Gryfinie zostały przeniesione do linii biznesowej PGE Energia Ciepła tworząc  PGE Energia Ciepła Oddział Szczecin.

Rok 2021 -  dnia 18.08.2021 r. Rada Nadzorcza PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zatwierdziła zmianę Regulaminu organizacyjnego Spółki w zakresie obejmującym zmianę nazwy Oddziału „PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra” na „PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Dolna Odra”.

Elektrociepłownia Szczecin

Decyzję o budowie najstarszej – Elektrowni Szczecin podjęto w 1911 roku. Po drugiej wojnie światowej jej eksploatację rozpoczęto w 1947 roku. Przez 10 kolejnych lat – do 1957 roku – prowadzono gruntowną modernizację polegającą na wymianie podstawowych urządzeń, to jest kotłów i turbin. W roku 2000 uruchomiono nowy turbozespół upustowo – ciepłowniczo – kondensacyjny 4UCK65, uzyskując zwiększenie dyspozycyjności, poprawę sprawności wytwarzania oraz zwiększenie stopnia kogeneracji.

Elektrownia Pomorzany

W latach 1936 ÷ 40 w Szczecinie zbudowano Elektrownię Pomorzany. Po zniszczeniach wojennych ponownie została oddana do eksploatacji w 1961 roku. Wzrastające zapotrzebowanie na energię cieplną Szczecina oraz dogodne położenie Elektrowni spowodowały utworzenie scentralizowanej sieci ciepłowniczej miasta. Początkowo zbudowano człony ciepłownicze zasilane parą z upustów turbin, a następnie, w latach 1977-1979 wybudowano i uruchomiono dwa kotły ciepłownicze typu WP 120. W latach 90 gruntownej modernizacji zostały poddane turbiny, generatory, układy spalania, elektrofiltry i AKPiA. Rozbudowano układ ciepłowniczy. Aktualnie Elektrownia Pomorzany posiada dwa zmodernizowane, pracujące w skojarzeniu bloki A i B oraz jeden kocioł wodny KW 2.