Nazwa spółki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

Adres siedziby: ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów

  • NIP: 769-050-24-95
  • REGON: 000560207
  • KRS: 0000032334

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 6 450 307 050,00 zł. Kapitał w całości wpłacony.

tel. +48 44 737 73 00,

fax +48 44 737 73 01

Adres służbowy:

– Elektrownia Dolna Odra

74-105 Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina

tel.   +48 91 822 51 00

fax.  +48 91 416 20 00 , +48 91 316 59 00

NIP Oddziału Elektrowni Dolna Odra: 302-000-08-84 (dotyczy spraw kadrowych)

e-mail: info.giekeld@gkpge.pl

Kontakt z mediami:

Sandra Apanasionek – Rzecznik Prasowy PGE GiEK, tel. +48 44 737 75 38, tel. kom. +48 693 900 134

e-mail: sandra.apanasionek@gkpge.pl