• Niewydolność systemu ciepłowniczego w Szczecinie

  10.02.2021

  Spółka PGE GiEK, do której należy Elektrociepłownia Szczecin i Pomorzany, jest głęboko zaniepokojona niewydolnością systemu ciepłowniczego w Szczecinie.

  Więcej
 • Aktualizacja; Komunikat ws. zakłóceń w pracy EC Pomorzany

  08.02.2021

  Z powodu złych warunków atmosferycznych, które spowodowały zamarznięcie wody wykorzystywanej do chłodzenia, wystąpiły dziś zakłócenia w pracy Elektrociepłowni Pomorzany. Pracownicy elektrociepłowni dokładają wszelkich starań, by jak najszybciej praca elektrociepłowni wróciła do normy. Aby zminimalizować skutki obecnej sytuacji dla mieszkańców Szczecina, niedobory mocy cieplnej w systemie uzupełniane są przez Elektrociepłownię Szczecin, która pracuje ze zwiększoną mocą cieplną 96,6 MWt. Możliwości produkcyjne tej elektrociepłowni są znacznie większe, ale SEC nie zgłosił nam konieczności kolejnego zwiększenia mocy. Jeszcze dziś, ok. godz. 12:00 dostawy ciepła z Elektrociepłowni Pomorzany powinny zostać wznowione.

   

  Aktualizacja, 8 lutego, godz. 16:00:

  Przepływ wody chłodzącej do Elektrociepłowni Pomorzany został już udrożniony i obecnie trwają ostatnie prace nad przywróceniem elektrociepłowni do pełnego ruchu. Po zakończonym rozruchu, moc EC Pomorzany będzie na bieżąco podnoszona, co w praktyce przekładać się będzie na wzrost temperatury wody u odbiorców dotkniętych zaistniałą sytuacją. Aby wyeliminować w najbliższych dniach ryzyko powtórzenia dzisiejszej sytuacji, po naszej interwencji Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie skierował lodołamacz w rejon EC Pomorzany w celu skruszenia kry na Odrze Zachodniej. Dodatkowo, pracownicy EC Pomorzany i EC Szczecin na bieżąco monitorują i zabezpieczają newralgiczne punkty kanału dolotowego przed przymarzaniem wody.

   

  Aktualizacja, 8 lutego, godz. 19:00

  Ze względu na znaczne zabrudzenie filtrów bloków ciepłowniczych w EC Pomorzany, które spowodowała zanieczyszczona woda z krą, prace przywracające dyspozycyjność elektrociepłowni nadal są kontynuowane. Na chwilę obecną przywrócenie bloków do ruchu planowane jest na ok. godz. 22:00. Energetycy z Elektrociepłowni Pomorzany pracują nieustannie aby jak najszybciej przywrócić dostawy ciepła do systemu ciepłowniczego.

   

  Aktualizacja, 8 lutego, godz. 21:30

  Jeden z bloków w Elektrociepłowni Pomorzany został już przywrócony do ruchu i od godz. 20:40 dostarcza ciepło do szczecińskiego systemu ciepłowniczego. Elektrociepłownia pracuje obecnie z mocą 45 MWt. Moc EC Pomorzany będzie na bieżąco zwiększana, co przełoży się na wzrost parametrów wody sieciowej i poprawę zasilania odbiorców w ciepło.

  W nocy zostanie uruchomiony drugi blok w Elektrociepłowni Pomorzany.

  Cały czas bez zakłóceń pracuje Elektrociepłownia Szczecin z mocą 82 MWt.

   

  Aktualizacja, 9 lutego, godz. 11:30

  Elektrociepłownia Pomorzany pracuje z łączną mocą 110 MWt pokrywając zapotrzebowanie na moc zgłaszaną przez operatora systemu ciepłowniczego w Szczecinie.

  Temperatura wody sieciowej będzie na bieżąco podnoszona.

  Cały czas bez zakłóceń pracuje Elektrociepłownia Szczecin. Jej aktualna moc wynosi 80 MWt i moc ta również może zostać zwiększona jeśli tylko Szczecińska Energetyka Cieplna (operator sieci) wyda taką dyspozycję.

  Łączna moc cieplna z dwóch elektrociepłowni PGE wynosi na ten moment 190 MWt, czyli więcej, niż przy pracy sprzed powstania zakłóceń.

  Przypominamy, że w Szczecinie ciepło do systemu dostarczane jest z pięciu źródeł: EC Pomorzany i EC Szczecin należących do PGE, CR-Dąbska i CR Marlicza należących do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC) i miejski Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, i to w gestii operatora systemu jest dystrybucja energii cieplnej do odbiorców.

   

  Aktualizacja, 10 lutego, godz. 9:00

  Elektrociepłownia Pomorzany pracuje obecnie z mocą 87 MWt, dostarczając do systemu ciepłowniczego ciepłą wodę o temperaturze blisko 80 st.

  Wciąż odczuwamy skutki zamarznięcia wody chłodzącej, co powoduje zakłócenia w stabilnej pracy bloków.

  W dyspozycji operatora sieci jest druga z elektrociepłowni PGE – Elektrociepłownia Szczecin, która pracuje aktualnie z niewiele ponad połową dyspozycyjnej mocy. W każdej chwili możemy zwiększyć dostawy ciepła do mieszkańców z tego źródła, o ile SEC zgłosi nam takie zapotrzebowanie. Mimo naszych wielokrotnych próśb skierowanych do operatora sieci o pozwolenie na zwiększenie mocy w EC Szczecin, jak dotąd nie otrzymaliśmy od SECu takiej dyspozycji. 

  Elektrociepłownia Pomorzany i Szczecin dostarczają obecnie do systemu ciepłowniczego tyle ciepła, ile podczas pracy w standardowym trybie. Tylko właściwa dystrybucja jest gwarantem zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców, a ta leży w gestii Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

   

  Aktualizacja, 11 lutego 

  Elektrociepłownia Pomorzany pracuje z mocą cieplną 85 MWt, dostarczając do systemu ciepłowniczego wodę o wysokiej temperaturze 83 st. Około 50 energetyków pracuje nieustannie nad przywróceniem do ruchu drugiego bloku – ponowna próba uruchomienia jednostki przeprowadzona będzie jeszcze dziś.

  W EC Szczecin pracuje blok biomasowy z mocą cieplną 82 MWt, z parametrami zadanymi przez SEC.

  Zgodnie z programem pracy sieci opracowanym przez SEC zapotrzebowanie na moc w szczecińskim systemie ciepłowniczym przy -16 stopniach wynosi 385 MWt. Łączna moc cieplna ze wszystkich pracujących w Szczecinie źródeł na godz. 12:00 wynosiła 351 MWt. Przy dzisiejszej temperaturze powietrza, która wynosi ok. -2 stopnie, taka ilość mocy cieplnych w systemie powinna być wystarczająca aby zaopatrzyć w ciepło mieszkańców Szczecina zasilanych z sieci SEC.

  Aktualne moce wytwórcze szczecińskich źródeł ciepła:

  • PGE EC Pomorzany – 86 MWt (44% mocy, moc osiągalna: 195 MWt)
  • PGE EC Szczecin – 82 MWt (68% mocy, moc osiągalna: 120 MWt)
  • ZTUO (Miasto Szczecin) – 25 MWt (100% mocy)
  • SEC CR Marlicza – 52 MWt (80% mocy, zgodnie z taryfą SEC i Programem Pracy Sieci moc zainstalowana CR Marlicza to 65 MWt).
  • SEC CR Dąbska – 106 MWt (100% mocy)

   

  Aktualizacja, 12 lutego

  Szczecińskie elektrociepłownie PGE dostarczają do systemu 172 MWt mocy cieplnej, z nadwyżką pokrywając zapotrzebowanie na moc zgłaszane przez SEC.

  Obecnie w szczecińskim systemie ciepłowniczym ze wszystkich pięciu pracujących źródeł jest dostępne 355 MWt mocy cieplnych, które przy obecnych temperaturach w Szczecinie  wystarczające do pokrycia zapotrzebowania wszystkich odbiorców w ciepło. Właściwa dystrybucja ciepła do odbiorców leży po stronie Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC) – operatora systemu.

  W Elektrociepłowni Pomorzany cały czas pracuje jeden blok ciepłowniczy z mocą cieplną 87 MWt, dostarczając do systemu ciepłowniczego wodę o wysokiej temperaturze ponad 80 st. Specjalnie powołany zespół techniczny, w tym specjalistów z Elektrowni Bełchatów i Rybnik, podejmie dziś  próbę przywrócenia do ruchu drugiego bloku.

  W Elektrociepłowni Szczecin pracuje blok biomasowy z mocą cieplną 85 MWt, z parametrami zadanymi przez SEC. W każdej chwili możemy zwiększyć produkcję ciepła z tego źródła do 120 MWt, a dodatkowo dysponujemy źródłem rezerwowym o mocy ok. 40 MWt, jednak operator systemu nie zgłasza takiego zapotrzebowania. Poza tym, zgodnie z taryfą SEC i Programem Pracy Sieci, znajdująca się na lewobrzeżu ciepłownia SEC „CR Marlicza” powinna mieć jeszcze do dyspozycji 13 MWt wolnych mocy cieplnych. Obecna produkcja z tego źródła wynosi 52 MWt z dostępnych 65 MWt czyli 80% zdolności wytwórczych.

  Więcej
 • Pierwsza w tym roku akcja krwiodawstwa energetyków ZEDO

  03.02.2021

  Krwiodawcy z klubu HDK „Kropelka” przy Zespole Elektrowni Dolna Odra, oddziale spółki PGE Górnictwo i  Energetyka Konwencjonalna, oddali 13,5 litra krwi podczas pierwszej w tym roku akcji.

  Więcej
 • Przedmuchiwanie kotła w Elektrowni Dolna Odra

  29.01.2021

  Zespół Elektrowni Dolna Odra informuje, że w dniach 1-3 lutego 2021 r. w godz. 8:00-21:00 w okolicy Elektrowni Dolna Odra może nastąpić okresowy, odbiegający od warunków normalnej pracy elektrowni, wzrost poziomu hałasu.

  Więcej
 • Komunikat ws. przyczyn przerw w dostawie ciepła dla mieszkańców Szczecina

  21.01.2021

  Brak dostaw ciepła, który wystąpił w Szczecinie w dniach 21–22 stycznia 2021 r., jest wyłącznie zaplanowaną decyzją Szczecińskiej Energetyki Cieplnej i nie ma żadnego związku z pracą należących do PGE elektrociepłowni Pomorzany i Szczecin.

  Więcej
 • Stanowisko PGE w sprawie awarii ciepłociągu SEC w Szczecinie

  14.01.2021

  Obecną awarię sieci ciepłowniczej SEC w Szczecinie nie można w żaden sposób wiązać z zakłóceniami pracy elektrociepłowni PGE w miniony weekend. Podczas weekendowych zakłóceń zaniżeniu ulegała jedynie temperatura wody dostarczanej do sieci. Dostawy ciepła z elektrociepłowni PGE nie zostały przerwane, a podstawowe parametry tj. ciśnienie i przepływ były utrzymywane zgodnie z zadanymi przez SEC wartościami.

  Więcej
 • Dwa bloki w Elektrowni Dolna Odra przestały produkować energię

  13.01.2021

  • W Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, 31 grudnia 2020 r. zostały wycofane z eksploatacji bloki energetyczne nr 1 i 2 o łącznej mocy 454 MW.
  • Moc z wycofanych jednostek będzie uzupełniona w systemie elektroenergetycznym przez uruchamiany od grudnia 2020 r. nowy blok o mocy 496 MW a należący również do PGE GiEK w Oddziale Elektrowni Turów.
  • W IV kwartale 2023 r. moc Elektrowni Dolna Odra zostanie uzupełniona o moc budowanych w oddziale dwóch jednostek gazowo-parowych o łącznej mocy 1340 MW.
  Więcej
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zaprasza na koncert sylwestrowy Filharmonii w Szczecinie

  30.12.2020

  Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która od 1 września 2020 r. sprawuje mecenat nad wydarzeniami artystycznymi w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, zaprasza na sylwestrowy koncert online. Najpopularniejsze standardy muzyczne, swing i aranżacje muzyki filmowej popłyną wprost ze złotej sali symfonicznej.

  Więcej
 • Świąteczne życzenia

  22.12.2020

  Więcej
 • Podsumowanie akcji krwiodawców z Zespołu Elektrowni Dolna Odra

  03.12.2020

  Z okazji przypadających na 22–26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa, klub HDK PCK „Kropelka” działający przy PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra zorganizował w Ekipowym Punkcie Poboru Krwi w Gryfinie akcję, w której udział wzięło 43 krwiodawców.

  Więcej

Nasze oddziały

zedolnaodra_site