• Kolejny kamień milowy w budowie niskoemisyjnych jednostek wytwórczych PGE GiEK na Pomorzu Zachodnim

  12.08.2021

  Zakończone zostało betonowanie płyty fundamentowej turbozespołu jednego z dwóch nowo budowanych bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra, oddziale spółki PGE Górnictwo i Konwencjonalna z Grupy PGE. Budowa niskoemisyjnych jednostek o łącznej mocy 1340 MW jest projektem strategicznym dla polskiej gospodarki.

  Więcej
 • Przedmuchiwanie kotła w Elektrowni Dolna Odra

  15.06.2021

  Zespół Elektrowni Dolna Odra informuje, że w dniach 16-18 czerwca 2021 r. w okolicy Elektrowni Dolna Odra może nastąpić okresowy, odbiegający od warunków normalnej pracy elektrowni, wzrost poziomu hałasu.

  Więcej
 • Biznes i kultura idą w parze – PGE GiEK Mecenasem roku 2021 Filharmonii Szczecińskiej

  11.06.2021

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE, została Mecenasem roku 2021 Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. W ramach realizowanej współpracy, pod egidą PGE GiEK, odbędą się liczne koncerty oraz inne wydarzenia, które będą miały miejsce m.in. w ramach festiwalu MDF.

  Więcej
 • Powiększyła się rodzina sokołów wędrownych z Elektrowni Dolna Odra

  01.06.2021

  W gnieździe pary sokołów wędrownych, które znajduje się na kominie Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE GiEK, wykluły się trzy pisklęta. Ptaki zostały już zaobrączkowane.

  Więcej
 • 11 litrów krwi od krwiodawców ZEDO

  14.04.2021

  24 dawców i prawie 11 litrów krwi – to efekt drugiej w tym roku akcji krwiodawstwa organizowanej przez klub HDK PCK „Kropelka” działający przy Zespole Elektrowni Dolna Odra, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE.

  Więcej
 • PGE inicjatorem powstania zespołu w sprawie systemu ciepłowniczego w Szczecinie

  23.02.2021

  Z inicjatywy PGE, w Szczecinie powołany zostanie specjalny zespół, którego zadaniem będzie usprawnienie działania sieci ciepłowniczej, tak by w przyszłości zakłócenia w dostawie ciepła były dla mieszkańców jak najmniej odczuwalne. W opinii PGE powołanie interdyscyplinarnego zespołu z udziałem przedstawicieli samorządu oraz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej - dystrybutora sieci ciepłowniczej w Szczecinie, przyniesie korzyści mieszkańcom miasta w postaci nieprzerwanych dostaw ciepła.

  Więcej
 • Drugi blok w Elektrociepłowni Pomorzany znów produkuje ciepło

  13.02.2021

  Kilkudziesięcioosobowy zespół energetyków z sukcesem zakończył w nocy prace nad przywróceniem do ruchu bloku ciepłowniczego w Elektrowni Pomorzany, który uległ zakłóceniom związanym z zamarznięciem wody wykorzystywanej do niezbędnego chłodzenia instalacji ciepłowniczej. Moc bloku będzie na bieżąco podnoszona, co w praktyce przekładać się będzie na wzrost temperatury wody u odbiorców dotkniętych ograniczeniem dostaw ciepła.

  Więcej
 • PGE gotowa do pomocy przy zaplanowaniu modernizacji szczecińskiego systemu ciepłowniczego

  12.02.2021

  Wszystkim mieszkańcom Szczecina, którzy odczuli niedogodności związane z zakłóceniem pracy Elektrociepłowni Pomorzany, dziękujemy za wyrozumiałość, cierpliwość i zrozumienie w tej niecodziennej sytuacji.

  Więcej
 • Niewydolność systemu ciepłowniczego w Szczecinie

  10.02.2021

  Spółka PGE GiEK, do której należy Elektrociepłownia Szczecin i Pomorzany, jest głęboko zaniepokojona niewydolnością systemu ciepłowniczego w Szczecinie.

  Więcej
 • Aktualizacja; Komunikat ws. zakłóceń w pracy EC Pomorzany

  08.02.2021

  Z powodu złych warunków atmosferycznych, które spowodowały zamarznięcie wody wykorzystywanej do chłodzenia, wystąpiły dziś zakłócenia w pracy Elektrociepłowni Pomorzany. Pracownicy elektrociepłowni dokładają wszelkich starań, by jak najszybciej praca elektrociepłowni wróciła do normy. Aby zminimalizować skutki obecnej sytuacji dla mieszkańców Szczecina, niedobory mocy cieplnej w systemie uzupełniane są przez Elektrociepłownię Szczecin, która pracuje ze zwiększoną mocą cieplną 96,6 MWt. Możliwości produkcyjne tej elektrociepłowni są znacznie większe, ale SEC nie zgłosił nam konieczności kolejnego zwiększenia mocy. Jeszcze dziś, ok. godz. 12:00 dostawy ciepła z Elektrociepłowni Pomorzany powinny zostać wznowione.

   

  Aktualizacja, 8 lutego, godz. 16:00:

  Przepływ wody chłodzącej do Elektrociepłowni Pomorzany został już udrożniony i obecnie trwają ostatnie prace nad przywróceniem elektrociepłowni do pełnego ruchu. Po zakończonym rozruchu, moc EC Pomorzany będzie na bieżąco podnoszona, co w praktyce przekładać się będzie na wzrost temperatury wody u odbiorców dotkniętych zaistniałą sytuacją. Aby wyeliminować w najbliższych dniach ryzyko powtórzenia dzisiejszej sytuacji, po naszej interwencji Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie skierował lodołamacz w rejon EC Pomorzany w celu skruszenia kry na Odrze Zachodniej. Dodatkowo, pracownicy EC Pomorzany i EC Szczecin na bieżąco monitorują i zabezpieczają newralgiczne punkty kanału dolotowego przed przymarzaniem wody.

   

  Aktualizacja, 8 lutego, godz. 19:00

  Ze względu na znaczne zabrudzenie filtrów bloków ciepłowniczych w EC Pomorzany, które spowodowała zanieczyszczona woda z krą, prace przywracające dyspozycyjność elektrociepłowni nadal są kontynuowane. Na chwilę obecną przywrócenie bloków do ruchu planowane jest na ok. godz. 22:00. Energetycy z Elektrociepłowni Pomorzany pracują nieustannie aby jak najszybciej przywrócić dostawy ciepła do systemu ciepłowniczego.

   

  Aktualizacja, 8 lutego, godz. 21:30

  Jeden z bloków w Elektrociepłowni Pomorzany został już przywrócony do ruchu i od godz. 20:40 dostarcza ciepło do szczecińskiego systemu ciepłowniczego. Elektrociepłownia pracuje obecnie z mocą 45 MWt. Moc EC Pomorzany będzie na bieżąco zwiększana, co przełoży się na wzrost parametrów wody sieciowej i poprawę zasilania odbiorców w ciepło.

  W nocy zostanie uruchomiony drugi blok w Elektrociepłowni Pomorzany.

  Cały czas bez zakłóceń pracuje Elektrociepłownia Szczecin z mocą 82 MWt.

   

  Aktualizacja, 9 lutego, godz. 11:30

  Elektrociepłownia Pomorzany pracuje z łączną mocą 110 MWt pokrywając zapotrzebowanie na moc zgłaszaną przez operatora systemu ciepłowniczego w Szczecinie.

  Temperatura wody sieciowej będzie na bieżąco podnoszona.

  Cały czas bez zakłóceń pracuje Elektrociepłownia Szczecin. Jej aktualna moc wynosi 80 MWt i moc ta również może zostać zwiększona jeśli tylko Szczecińska Energetyka Cieplna (operator sieci) wyda taką dyspozycję.

  Łączna moc cieplna z dwóch elektrociepłowni PGE wynosi na ten moment 190 MWt, czyli więcej, niż przy pracy sprzed powstania zakłóceń.

  Przypominamy, że w Szczecinie ciepło do systemu dostarczane jest z pięciu źródeł: EC Pomorzany i EC Szczecin należących do PGE, CR-Dąbska i CR Marlicza należących do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC) i miejski Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, i to w gestii operatora systemu jest dystrybucja energii cieplnej do odbiorców.

   

  Aktualizacja, 10 lutego, godz. 9:00

  Elektrociepłownia Pomorzany pracuje obecnie z mocą 87 MWt, dostarczając do systemu ciepłowniczego ciepłą wodę o temperaturze blisko 80 st.

  Wciąż odczuwamy skutki zamarznięcia wody chłodzącej, co powoduje zakłócenia w stabilnej pracy bloków.

  W dyspozycji operatora sieci jest druga z elektrociepłowni PGE – Elektrociepłownia Szczecin, która pracuje aktualnie z niewiele ponad połową dyspozycyjnej mocy. W każdej chwili możemy zwiększyć dostawy ciepła do mieszkańców z tego źródła, o ile SEC zgłosi nam takie zapotrzebowanie. Mimo naszych wielokrotnych próśb skierowanych do operatora sieci o pozwolenie na zwiększenie mocy w EC Szczecin, jak dotąd nie otrzymaliśmy od SECu takiej dyspozycji. 

  Elektrociepłownia Pomorzany i Szczecin dostarczają obecnie do systemu ciepłowniczego tyle ciepła, ile podczas pracy w standardowym trybie. Tylko właściwa dystrybucja jest gwarantem zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców, a ta leży w gestii Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

   

  Aktualizacja, 11 lutego 

  Elektrociepłownia Pomorzany pracuje z mocą cieplną 85 MWt, dostarczając do systemu ciepłowniczego wodę o wysokiej temperaturze 83 st. Około 50 energetyków pracuje nieustannie nad przywróceniem do ruchu drugiego bloku – ponowna próba uruchomienia jednostki przeprowadzona będzie jeszcze dziś.

  W EC Szczecin pracuje blok biomasowy z mocą cieplną 82 MWt, z parametrami zadanymi przez SEC.

  Zgodnie z programem pracy sieci opracowanym przez SEC zapotrzebowanie na moc w szczecińskim systemie ciepłowniczym przy -16 stopniach wynosi 385 MWt. Łączna moc cieplna ze wszystkich pracujących w Szczecinie źródeł na godz. 12:00 wynosiła 351 MWt. Przy dzisiejszej temperaturze powietrza, która wynosi ok. -2 stopnie, taka ilość mocy cieplnych w systemie powinna być wystarczająca aby zaopatrzyć w ciepło mieszkańców Szczecina zasilanych z sieci SEC.

  Aktualne moce wytwórcze szczecińskich źródeł ciepła:

  • PGE EC Pomorzany – 86 MWt (44% mocy, moc osiągalna: 195 MWt)
  • PGE EC Szczecin – 82 MWt (68% mocy, moc osiągalna: 120 MWt)
  • ZTUO (Miasto Szczecin) – 25 MWt (100% mocy)
  • SEC CR Marlicza – 52 MWt (80% mocy, zgodnie z taryfą SEC i Programem Pracy Sieci moc zainstalowana CR Marlicza to 65 MWt).
  • SEC CR Dąbska – 106 MWt (100% mocy)

   

  Aktualizacja, 12 lutego

  Szczecińskie elektrociepłownie PGE dostarczają do systemu 172 MWt mocy cieplnej, z nadwyżką pokrywając zapotrzebowanie na moc zgłaszane przez SEC.

  Obecnie w szczecińskim systemie ciepłowniczym ze wszystkich pięciu pracujących źródeł jest dostępne 355 MWt mocy cieplnych, które przy obecnych temperaturach w Szczecinie  wystarczające do pokrycia zapotrzebowania wszystkich odbiorców w ciepło. Właściwa dystrybucja ciepła do odbiorców leży po stronie Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC) – operatora systemu.

  W Elektrociepłowni Pomorzany cały czas pracuje jeden blok ciepłowniczy z mocą cieplną 87 MWt, dostarczając do systemu ciepłowniczego wodę o wysokiej temperaturze ponad 80 st. Specjalnie powołany zespół techniczny, w tym specjalistów z Elektrowni Bełchatów i Rybnik, podejmie dziś  próbę przywrócenia do ruchu drugiego bloku.

  W Elektrociepłowni Szczecin pracuje blok biomasowy z mocą cieplną 85 MWt, z parametrami zadanymi przez SEC. W każdej chwili możemy zwiększyć produkcję ciepła z tego źródła do 120 MWt, a dodatkowo dysponujemy źródłem rezerwowym o mocy ok. 40 MWt, jednak operator systemu nie zgłasza takiego zapotrzebowania. Poza tym, zgodnie z taryfą SEC i Programem Pracy Sieci, znajdująca się na lewobrzeżu ciepłownia SEC „CR Marlicza” powinna mieć jeszcze do dyspozycji 13 MWt wolnych mocy cieplnych. Obecna produkcja z tego źródła wynosi 52 MWt z dostępnych 65 MWt czyli 80% zdolności wytwórczych.

  Więcej

Nasze oddziały

zedolnaodra_site