• Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej nowego bloku Elektrowni Pomorzany

  15.11.2012

  Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zawarły w dniu 15 listopada br. umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany.

  Więcej
 • Oddanie kotła na biomasę i jubileusze Elektrowni Szczecin

  27.01.2012

  W dniu 25 stycznia 2012 r.  w Elektrowni Szczecin, wchodzącej w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna  Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra i będącej najstarszą elektrownią Grupy, oddano do eksploatacji największy w Polsce kocioł wytwarzający energię z biomasy. Nieprzypadkowo wydarzenie to zbiegło się zbiegło się z jubileuszami Elektrowni Szczecin: 100-leciem podjęcia decyzji o budowie i 65-leciem przejęcia przez władze polskie.

  Więcej
 • Informacja dla akcjonariuszy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  29.09.2011

  Informacja dla akcjonariuszy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  Więcej
 • Zespół Elektrowni Dolna Odra po konsolidacji

  02.09.2010

  Informujemy, że z dniem 1 września 2010 roku, nastąpiło połączenie 13 spółek Grupy Kapitałowej PGE, w tym PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryfinie.

  Więcej

Nasze oddziały

zedolnaodra_site