Informujemy, że od dnia 01 lipca 2022 r. w miejsce dotychczas obowiązującej taryfy dla ciepła wprowadzamy do stosowania nową taryfę na okres jednego roku zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.1.3.6.2022.1249.XXI.APo1 z dnia 15.06.2022 r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym - Ciepło nr 381 (1641) z dnia 15.06.2022 r.

zedolnaodra_site