Skonsolidowana Spółka nosi nazwę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Połączenie odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 01.09.2010 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie (sygn. Sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/017530/10/973) o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym (Nr KRS: 0000032334), Regon: 000 560 207, Spółki pod nazwą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie.

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. został oddziałem Spółki skonsolidowanej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Nowa nazwa oddziału brzmi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Aktualne dane oddziału są następujące: Nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie ul. 1-go Maja 63, 97-400 Bełchatów Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Adres: Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo NIP: 769-050-24-95

zedolnaodra_site