dyr-zedo-piotr-litwin.jpg

Zespół Elektrowni Dolna Odra zatrudnia 1380 pracowników – to jeden z większych pracodawców w regionie. Jak udaje się Państwu organizować pracę w nowych warunkach?

Od momentu ogłoszenia stanu zgrożenia epidemicznego w Polsce w oddziale działa Zespół Awaryjny, który pracuje nad zapewnieniem ciągłości działania Oddziału w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 i zagrożenia epidemią o szerokim zasięgu. Podjęliśmy szereg działań i decyzji, m.in. przygotowując scenariusze awaryjne oraz sprawdzając ich poprawność podczas symulowanych sytuacji zbliżonych do rzeczywistych Oddział ZEDO jest największym producentem energii na Pomorzu Zachodnim, w jego skład wchodzą trzy jednostki: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie oraz zlokalizowane w Szczecinie Elektrociepłownia Pomorzany i Elektrociepłownia Szczecin.

 

W jaki sposób oddział zabezpiecza pracowników?

Przede wszystkim zakupiliśmy niezbędne środki ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki, przyłbice, kombinezony ochronne i płyny do dezynfekcji. To podstawa, aby zahamować ewentualny wzrost zakażeń. Na bieżąco dezynfekujemy pomieszczenia. Każdy, kto wchodzi na teren zakładu ma mierzoną temperaturę, a oprócz termometrów bezdotykowych wykorzystujemy do tego także kamery termowizyjne dedykowane do szybkich i skutecznych pomiarów temperatury osób. Wielu pracowników jednozmianowych pracuje zdalnie, mamy też system pracy rotacyjnej. Wprowadzone zostały takie rozwiązania organizacyjne, które minimalizują tworzenie skupisk osób oraz kontakt bezpośredni pomiędzy pracownikami. Firmy zewnętrzne pracujące na terenie oddziału zostały powiadomione o wymaganiach posiadania przez ich pracowników niezbędnych środków ochrony oraz stosowania innych zasad przez pracowników oddziału

Przede wszystkim nasi pracownicy są cały czas na bieżąco informowani o wszystkich zaleceniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w tym o profilaktyce oraz sposobie postępowania w razie wystąpienia objawów chorobowych.

 

Czy obecna sytuacja ma wpływ na planowaną w Elektrowni Dolna Odra inwestycję – budowę dwóch bloków gazowo-parowych o mocy ok. 700 MW każdy?

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa na obecnym etapie inwestycji nie powoduje opóźnień w realizacji prac zaplanowanych na pierwsze półrocze 2020 r. Do tej pory zawarta została z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej nowo budowanych bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 w Elektrowni Dolna Odra. General Electric - lider konsorcjum wykonawczego, ogłosił już zamówienie na zakup dwóch turbin gazowych GE 9HA.01 oraz dwóch turbin parowych STF-D650. Podpisana została także umowa ze spółką GAZ-SYSTEM na przyłączenie elektrowni do sieci gazowej. Energia elektryczna wyprodukowana w nowych jednostkach zaspokoi potrzeby energetyczne ok.miliona gospodarstw domowych oraz pozwoli na zwiększenie stabilizacji sieci lokalnej.

 

Przed nami okres letni i niestety także problemy związane z ewentualnymi upałami i suszą. Czy przygotowujecie elektrownie do pracy w takich warunkach?

Przed każdym sezonem letnim analizujemy potencjalne ryzyka, również te związane z ewentualnym niskim stanem wody w rzekach. W przypadku naszych elektrowni, obniżony poziom wody w rzekach spowodowany suszą nie wpływa na ciągłość produkcji energii elektrycznej i ciepła. Ze względu na lokalizację w dolnym biegu rzeki oraz konstrukcje ujęć wody powierzchniowej, jednostki wchodzące w skład oddziału są przystosowane do pracy przy obniżonym poziomie wody, spowodowanym suszą.

zedolnaodra_site