Budowa nowego bloku w Elektrowni Pomorzany jest realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Zespól Elektrowni Dolna Odra. Jest to projekt modernizacyjny, oparty na nowych technologiach. Nowy blok gazowo-parowy będzie źródłem wysokosprawnej kogeneracji, dostarczającym energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz ciepło odbiorcom lokalnym w Szczecinie. Jego uruchomienie będzie miało istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną i w ciepło aglomeracji szczecińskiej.

W celu zrealizowania przyłączenia do sieci przesyłowej niezbędne jest wybudowanie przez PSE Operator S.A. rozdzielni 220 kV w stacji elektroenergetycznej Pomorzany i powiązanie jej z siecią 220 kV (poprzez wprowadzenie dwóch linii 220 kV powstałych z nacięcia linii 220 kV Krajnik - Glinki) oraz z siecią 110 kV (poprzez instalację autotransformatora 220/110 kV o mocy 275 MVA).

Realizacja tego zadania inwestycyjnego zapewni ciągłość produkcji energii elektrycznej i ciepła w Elektrowni Pomorzany po roku 2016, a także wesprze realizację celów Grupy Kapitałowej PGE, tj. rozwój mocy wytwórczych, poprawę efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, zwiększenie dyspozycyjności pracy jednostek wytwórczych oraz dotrzymanie norm ochrony środowiska.

Zgodnie z Umową o przyłączenie nowego bloku w Elektrowni Pomorzany planowane jest na październik 2016 r. Ze strony PSE Operator S.A. umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu oraz Grzegorz Tomasik, Członek zarządu spółki. PGE GiEK S.A. reprezentowali: Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu, oraz Tadeusz Witos, Wiceprezes Zarządu.

zedolnaodra_site