Z myślą o mieszkańcach Szczecina, aby ograniczyć skutki awarii ciepłociągu SEC, Elektrociepłownia Szczecin i Pomorzany uruchomiły zwiększoną aż o ok. 1000 % produkcję ciepłej wody sieciowej, która wykorzystywana jest do ogrzewania mieszkań i wody w szczecińskich gospodarstwach domowych. Wydajność tej produkcji w szczytowym momencie to 108 m3 wody na godzinę, podczas gdy w normalnych warunkach wydajność ta oscyluje w przedziale od 7 do 15 m3 na godzinę – podkreśla Sylwester Chruszcz, p.o. Dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

 

W naszej opinii, prawdopodobną przyczyną wystąpienia tak rozległego rozszczelnienia ciepłociągu mógł być zły stan sieci ciepłowniczej lub błędy w sterowaniu siecią.

 

Obecna awaria sieci ciepłowniczej, która wystąpiła 13 grudnia na jednej z komór ciepłowniczych SEC może powodować zakłócenia w pracy pomp sieciowych elektrociepłowni PGE ze względu na zaniżone ciśnienie wody powrotnej.

zedolnaodra_site