Wysokie obiekty przemysłowe Elektrowni Dolna Odra od 17 lat są miejscem bytowania dla chronionego i rzadkiego gatunku sokołów wędrownych. Od 2004 roku regularnie gniazdo jest sprawdzane przez ornitologów ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ, które podaje, że w tym czasie wykluły się w nim 34 pisklęta sokoła.

– Te wyjątkowe i wrażliwe ptaki upodobały sobie wysokie obiekty naszych elektrowni. Niedawno sokolnicy obrączkowali pisklęta, które wykluły się w Elektrowni Bełchatów, a teraz kolejne – w Elektrowni Dolna Odra. Cieszy nas, że sokoły wędrowne znalazły na naszych elektrowniach dobre miejsce do życia, co potwierdza troskę PGE GiEK o środowisko naturalne – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Gniazdo sokołów wędrownych w Elektrowni dolna Odra zlokalizowane jest w połowie wysokości komina, na wysokości ok. 125 m. Ciekawostką jest pochodzenie ptaków. Długo gniazdowała tu para polsko-niemiecka: samiec pochodzenia polskiego, a samica niemieckiego. W tym roku zmieniła się samica.

Sokoły wędrowne znajdują się pod ścisłą ochroną - jeszcze 20 lat temu nie występowały w Polsce. Ich obecność na obiektach przemysłowych PGE GiEK potwierdza, że ptaki nie są narażone na jakiekolwiek uciążliwości związane z działalnością zakładu.

Sokoły w Grupie PGE

Gniazda w Elektrowni Dolna i  Elektrowni Bełchatów nie są jedynymi w Grupie PGE; sokole rodziny mieszkają także w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła. Dzięki zamontowanym kamerom można obserwować pary tych ptaków na kominie elektrociepłowni w Gdyni, elektrociepłowni w Lublinie Wrotków i elektrociepłowni w Toruniu. Obserwacja ich cieszy się ogromną popularnością i jest okazją do rozpowszechniania wiedzy na temat prac związanych z odbudową populacji jednego z najrzadszych ptaków objętych ścisłą ochroną.

zedolnaodra_site