Budowa nowej „magistrali średnicowej” spowoduje, że efektywniej będą wykorzystywane źródła ciepła PGE GiEK SA, zasilające lewobrzeżną część miasta Szczecina - dostarczające ciepło z kierunku Elektrowni Pomorzany. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a rozpoczęcie eksploatacji „magistrali średnicowej” nastąpi nie później niż 31.10.2016 roku.

- Połączenie dwóch istniejących magistrali ciepłowniczych pomiędzy Elektrownią Pomorzany oraz Elektrownią Szczecin niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim budowa nowej „magistrali średnicowej” umożliwi maksymalizację produkcji „zielonej” energii elektrycznej w Elektrowni Szczecin oraz maksymalizację produkcji ciepła w Elektrowni Pomorzany. Zawarcie umowy o współpracy przy rozwoju lokalnego rynku ciepła daje Oddziałowi perspektywę zwiększenia sprzedaży mocy  i ciepła z obu szczecińskich źródeł – dodaje Wojciech Dobrak, Dyrektor Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Na podstawie umowy dotyczącej współpracy przy rozwoju lokalnego rynku ciepła poprzez zwiększenie mocy cieplnej zamówionej PGE GIEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra  będzie częściowo partycypować w kosztach przyłączania nowych Odbiorców do sieci ciepłowniczej SEC. Przyczyni się to do zwiększenia liczby przyłączanych podmiotów - również tych, których obecne przyłączenie (bez takiej umowy) jest ekonomicznie nieuzasadnione.  Zwiększając liczbę odbiorców korzystających z ciepła sieciowego (systemowego) obie firmy przyczynią się do zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie aglomeracji szczecińskiej.

zedolnaodra_site