Sytuacja związana z zakłóceniami pracy EC Pomorzany była przedmiotem obrad sesji Rady Miasta w Szczecinie 23 lutego 2021 r. W posiedzeniu uczestniczył m.in. Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej, który przedstawił stanowisko spółki, omówił przyczyny zaistniałej sytuacji w Elektrociepłowni Pomorzany, a także zaprezentował rekomendacje do dalszych prac, aby w przyszłości ograniczyć skutki podobnych zdarzeń dla mieszkańców miasta.

Zakłócenia w pracy EC Pomorzany spowodowane były warunkami atmosferycznymi, w wyniku których 8 lutego zamarzła woda wykorzystywana do niezbędnego chłodzenia instalacji ciepłowniczej. Specjalnie powołany zespół techniczny, w skład którego wchodzili specjaliści z Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Rybnik, pracował nieustannie, aby ograniczyć skutki zdarzenia i przywrócić instalacje do właściwej sprawności.

Zaistniała sytuacja pokazała, że szczeciński system ciepłowniczy stoi przed wyzwaniem poprawy wydolności sieci. Właściwa dystrybucja znajdującego się w sieci ciepła jest gwarantem zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców. W przypadku awarii, pomimo wystarczającej ilości mocy cieplnych w systemie, system nie jest w stanie przekierować ciepła w rejony, które w danym momencie najbardziej go potrzebują. Świadczy to o tym, że system ciepłowniczy nie jest przygotowany na wystąpienie awaryjnych sytuacji po stronie wytwórców ciepła i nie jest w stanie w takich okolicznościach zagwarantować jego efektywnej dystrybucji.

PGE zadeklarowała pełną gotowość do rozmów o przebudowie szczecińskiego systemu ciepłowniczego już 12 lutego 2021 r. Z racji swojego doświadczenia w tym obszarze, PGE zobowiązała się do merytorycznego wsparcia przy właściwym zaplanowaniu niezbędnych modernizacji.

 

szczecinski_system_ciepl.jpg
zedolnaodra_site