system-cieplowniczy-w-szczecinie.jpg

Aktualne zakłócenia w pracy EC Pomorzany i związane z nimi niedogodności, spowodowane są warunkami atmosferycznymi, w wyniku których 8 lutego zamarzła woda wykorzystywana do niezbędnego chłodzenia instalacji ciepłowniczej. Specjalnie powołany zespół techniczny, w skład którego wchodzą specjaliści z Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Elektrowni Bełchatów i Rybnik, pracuje nieustannie, aby maksymalnie ograniczyć skutki zdarzenia i przywrócić instalacje do pełnej sprawności.

Ciepło produkowane z dwóch źródeł należących do Grupy PGE – Elektrociepłowni Pomorzany i Elektrociepłowni Szczecin – na bieżąco dostarczane jest do szczecińskiego systemu ciepłowniczego w ilościach zamówionych przez Szczecińską Energetykę Cieplną – operatora systemu ciepłowniczego. Elektrociepłownia Szczecin jest w ciągłej gotowości do pracy z pełną dostępną mocą cieplną, jednak SEC cały czas zwleka z wydaniem dyspozycji pełnego zwiększenia mocy na tym źródle ciepła.

Obecna sytuacja pokazuje wyraźnie, że szczeciński system ciepłowniczy stoi dziś przed wyzwaniem poprawy wydolności sieci. Właściwa dystrybucja znajdującego się w sieci ciepła jest gwarantem zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców. Pomimo wystarczającej ilości mocy cieplnych w systemie, aby zaopatrzyć w ciepło wszystkich odbiorców w Szczecinie, system nie jest w stanie przekierować ciepła w te rejony, które teraz najbardziej go potrzebują. Świadczy to o tym, że system ciepłowniczy nie jest przygotowany na wystąpienie awaryjnych sytuacji po stronie wytwórców ciepła i nie jest w stanie w takich okolicznościach zagwarantować jego efektywnej dystrybucji.

Newralgicznymi punktami na mapie szczecińskiego systemu ciepłowniczego są: odcinek od EC Szczecin  w kierunku lewobrzeżnej części miasta oraz ograniczone możliwości dystrybucji ciepła w okolicach Pomorzan przy jednoczesnej pracy kilku źródeł. Za mała przepustowość ciepłociągu od EC Szczecin uniemożliwia przekierowanie do niego większej mocy cieplnej,co w aktualnej sytuacji byłoby kluczowe dla odbiorców pozbawionych ciepła. Ponadto, problemy dystrybucyjne w rejonie Pomorzan pogłębiają ograniczone możliwości odbioru większej generacji ciepła z EC Szczecin.

PGE gwarantuje pełną gotowość do rozmów o przebudowie szczecińskiego systemu ciepłowniczego i z racji swojego doświadczenia w tym obszarze, służymy merytorycznym wsparciem przy właściwym zaplanowaniu niezbędnych modernizacji.

zedolnaodra_site