elektrownia-dolna-odra.jpg

Umowa obejmuje zaprojektowanie, dostawy, budowę, wymagane demontaże, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji oraz 2-letni serwis gwarancyjny obiektów związanych z wyprowadzeniem mocy wraz z zasilaniem rezerwowym nowych bloków. W ramach kontraktu zmodernizowane zostanie także istniejące wyprowadzenie mocy z bloku nr 6 Elektrowni Dolna Odra dla potrzeb realizacji projektu budowy nowych jednostek.

Podpisanie umowy to kolejny krok w realizacji projektu budowy niskoemisyjnych bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra, spełniających limity emisyjne, które zaczną obowiązywać już sierpniu przyszłego roku. Projekt ten jest więc niezwykle istotny ze względu na transformację systemu elektroenergetycznego w Polsce w kierunku niskoemisyjnym. Pozwoli on na ograniczenie emisji CO2 o ok. 2-3 mln ton rocznie. Zawarcie przedmiotowego kontraktu zagwarantuje terminową realizację projektu budowy bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra - mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Umowę na zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MWe w Elektrowni Dolna Odra PGE podpisała 30 stycznia 2020 r. Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto. W pierwszym kwartale 2020 r. podpisana została także umowa przyłączeniowa nowych bloków do systemu przesyłowego gazu ziemnego z Gaz-Systemem oraz do krajowego systemu elektroenergetycznego z PSE. Aktualnie Generalny Wykonawca pracuje nad dokumentacją projektową inwestycji. Budowane obecnie bloki nr 9 i 10 uzyskały już 17-letni kontrakt w ramach aukcji Rynku Mocy od początku 2024 roku. Planowane przekazanie do eksploatacji bloków 9 i 10 to grudzień 2023 roku.

Wyprodukowana w nowych jednostkach energia elektryczna zaspokoi potrzeby energetyczne ok. 1 miliona gospodarstw domowych, tj. 2, 5 mln mieszkańców oraz pozwoli na zwiększenie stabilizacji sieci lokalnej. Budowa nowoczesnych i elastycznych jednostek gazowych w Elektrowni Dolna Odra o łącznej mocy około 1400 MW to wsparcie dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Nowe bloki, dzięki swej elastyczności, będą mogły w przyszłości świadczyć regulacyjne usługi systemowe na potrzeby Operatora Systemu Przesyłowego, wspomagające integrację coraz większej mocy odnawialnych źródeł energii, tym samym wzmacniając elastyczność KSE i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Realizacja projektu o takiej skali to również wsparcie rozwoju regionu. Cztery lata budowy, w którą zaangażowanych będzie przynajmniej kilka tysięcy pracowników to szansa nie tylko dla lokalnych firm budowlanych, ale również dla działalności wspierającej jak: usługi transportowe czy hotelowo-gastronomiczne.

 

Informacje o Elektrowni Dolna Odra:

Elektrownia Dolna Odra będąca częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra jako największy wytwórcza energii elektrycznej w północno-zachodnim regionie Polski odgrywa ważną rolę dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Aktualnie w elektrowni pracuje sześć bloków energetycznych zasilanych węglem kamiennym, które oprócz energii elektrycznej produkują także ciepło dla odbiorców indywidualnych, przemysłowych i komunalnych w Gryfinie. Obecnie na czterech blokach 5-8  realizowana jest inwestycja budowy katalitycznej instalacji odazotowania, dzięki czemu cztery jednostki spełnią wymagania konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 r. W ciągu ostatnich 20 lat w Elektrowni Dolna Odra emisja tlenków azotu została zredukowana ponad 7-krotnie, tlenków siarki 32-krotnie, a pyłów aż 50-krotnie.

Już w 2021 r. w ramach uruchomionego w kwietniu 2019 r. Programu PV Grupy PGE na terenach  Elektrowni Dolna Odra powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 2 MW. Docelowo na terenach ELDO powstaną farmy PV o łącznej mocy ok. 100 MW.

zedolnaodra_site