wreczenie-odznaczen_zedo2020.jpg

 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczne uroczystości odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz z ograniczoną liczbą gości. W akademii udział wzięli m.in. Michał Jach i Artur Szałabawka – Posłowie na Sejm RP, Marek Subocz – Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Mieczysław Sawaryn – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Grupę Kapitałową PGE reprezentował Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna ds. Operacyjnych, a spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna reprezentowali Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem oraz Rafał Mucha – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

ryszard-wasilek_wiceprezes-pge.jpg

 

Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE, podczas akademii podkreślił kluczową rolę jaką odgrywa Zespół Elektrowni Dolna Odra w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, jednocześnie odnosząc się do niezbędnych działań podejmowanych przez Grupę PGE, które są związane procesem transformacji energetycznej.

Transformacja energetyczna Polski dzisiaj jest już koniecznością, dlatego Grupa PGE głośno mówi o konkretnych działaniach, które trzeba podjąć, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jednym z takich działań jest propozycja wydzielenia aktywów węglowych do odrębnej spółki, co pozwoli im funkcjonować i pełnić swoją rolę jeszcze przez 20-25 lat. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są na najwyższym szczeblu rządowym, a finalna decyzja będzie wymagała także zgody instytucji europejskich. W ten proces zaangażowana będzie również Strona Społeczna, ponieważ otwarty dialog pełni kluczową rolę w PGE – powiedział Ryszard Wasiłek.

rafal-mucha_wiceprezes-pge-giek.jpg

 

Rafał Mucha, Wiceprezes Zarządu PGE GiEK, również odniósł się do wyzwań jakie stoją przed branżą energetyczną i konkretnych działań w tym zakresie podejmowanych przez spółkę.

Realizując ogromne wyzwanie, jakim jest transformacja systemu elektroenergetycznego w Polsce w kierunku niskoemisyjnym nasza spółka przechodzi szereg zmian, co szczególnie widać w oddziale ZEDO, gdzie po modernizacji Elektrociepłowni Pomorzany przyszedł czas na megainwestycję w Elektrowni Dolna Odra. Nowe bloki to gwarancja długoterminowej stabilności eksploatacji Elektrowni Dolna Odra, ale również gwarancja spełnienia przez elektrownię rygorystycznych wymogów środowiskowych. Ponadto, na terenie Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra  w przyszłym roku  powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda. Będzie to pierwsza farma słoneczna zbudowana w spółce PGE GiEK – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes PGE GiEK, który w swoim przemówieniu podziękował również wszystkim zaproszonym gościom, a szczególnie pracownikom za dotychczasową współpracę.

Swoje podziękowanie kieruję do pracowników oddziału, którzy w tym trudnym dla nas czasie z należytą starannością wykonywali swoje obowiązki, przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa i chroniąc tym samym oddział przed skutkami epidemii oraz pozwalając na zachowanie ciągłości pracy – podkreślił wiceprezes PGE GiEK.

Podczas akademii odznaczeniami państwowymi i branżowymi uhonorowano 37 osób, uhonorowano także pracowników z długoletnim stażem. Jeden z jubilatów świętował 50-lecie pracy.

norbert-grudzien_wiceprezes-pge-giek.jpg

 

zedolnaodra_site