Budowa i montaż pierwszego bloku Elektrowni Dolna Odra o mocy 200 MW trwały30 miesięcy, licząc od początku robót cyklowych. Osiągnięto wtedy najkrótszy w Polsce okres budowy bloku 200 MW oraz trzymiesięczne przyspieszenie budowy w stosunku do obowiązującego terminu. Uroczystość oficjalnego uruchomienia jednostki odbyła się 4 maja 1974 r.  Budowę ostatniego bloku w elektrowni zakończono w 1977 r. Od tego momentu Elektrownia Dolna Odra pracowała mocą ośmiu jednostek, po 200 MW każda.

Elektrownia Dolna Odra, jedna z trzech funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego elektrowni zawodowych, zawsze pełniła i będzie pełnić strategiczną rolę dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, dlatego kluczowy jest jej ciągły rozwój. To także jeden z największych pracodawców w regionie – mówi Robert Ostrowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Obecnie bloki Elektrowni Dolna Odra opalane są węglem kamiennym. W celu dywersyfikacji paliw rozpoczęliśmy proces inwestycyjny dotyczący budowy dwóch bloków gazowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w tej lokalizacji. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na budowę – dodaje Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK.

 

1974-r-elektrownia-dolna-odra-nastawnia-blokowa.jpg

Od momentu uruchomienia bloku nr 1 do 1 kwietnia 2019 r. jednostka przepracowała 291 424 godziny i 6 minut, uruchamiana była 1449 razy. Blok nr 1 od 1 stycznia 2016 r. wraz z blokiem nr 2 (również oddanym do eksploatacji w 1974 r.) pracuje w derogacji 17500 godzini pozostaje w dyspozycji PSE w ramach świadczenia usługi Interwencyjnej Rezerwy Zimnej.

Elektrownia Dolna Odra, będąca częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra, jednego z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, jest konwencjonalną elektrownią blokową z otwartym układem chłodzenia. Od 2014 r. dysponuje sześcioma blokami energetycznymi o łącznej mocy elektrycznej 1 362 MWe i cieplnej 100,81 MWt. Elektrownia ta pełni funkcje jednostki must run, co oznacza, że jej praca wymuszona jest względami bezpieczeństwa sieciowego. Układy technologiczne elektrowni przystosowane są do świadczenia na rzecz Krajowego Systemu Energetycznego pełnego pakietu usług systemowych.

elektrownia-dolna-odra-jpg
zedolnaodra_site