eldo.jpg

Podpisanie umowy z PSE jest kolejnym krokiem w realizacji projektu budowy niskoemisyjnych bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra. W celu realizacji inwestycji  General Electric - lider konsorcjum wykonawczego, ogłosił już zamówienie na zakup dwóch turbin gazowych GE 9HA.01 oraz dwóch turbin parowych STF-D650. PGE GiEK podpisała także umowę ze spółką GAZ-SYSTEM na przyłączenie elektrowni do sieci gazowej.

Budowa nowych jednostek jest bardzo istotna z puntu widzenia udziału spółki PGE GiEK w transformacji systemu elektroenergetycznego w Polsce w kierunku niskoemisyjnym. Nowe bloki gazowo-parowe będą spełniać limity emisyjne, które zaczną obowiązywać już w 2023 roku. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi około 0,8 tony CO2/MWh. W nowych blokach wyniesie ona poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Projekt ten pozwoli na ograniczenie emisji CO2 z elektrowni Grupy o ok. 2-3 mln ton rocznie - mówi Wioletta Czemiel - Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Projekt budowy nowoczesnych bloków energetycznych realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric, jako lider konsorcjum i Polimex Mostostal, które wygrało przetarg na zaprojektowanie, dostawę budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wyprodukowana w nowych jednostkach energia elektryczna zaspokoi potrzeby energetyczne ok. 1 miliona gospodarstw domowych oraz pozwoli na zwiększenie stabilizacji sieci lokalnej. Wartość kontraktu, razem z 12-letnią umową serwisową, to ok. 4,7 mld zł netto. Wyposażenie technologiczne dla tego projektu wyprodukowane zostanie w polskich fabrykach GE w Elblągu i Wrocławiu.

***

Informacje dodatkowe

Umowa z PSE: terminy realizacji kluczowych działań

- IV kwartał 2021 r. przełączenie bloku nr 6 do systemu przesyłowego 220 kV;

- I kwartał 2023 r.  realizacja w zakresie umożliwiającym podanie napięcia na transformator rezerwowy;

- II kwartał 2023 r. realizacja bloku nr 9 i 10 w zakresie umożliwiającym podanie napięcia z systemu 400kV;

- III kwartał 2023 r. - realizacja bloku nr 9 w zakresie umożliwiającym jego synchronizację;

- III kwartał 2023 r. - realizacja bloku nr 10 w zakresie umożliwiającym jego synchronizację;

- IV kwartał 2023 r. - zakończenie prac i przekazanie bloków do eksploatacji.

Elektrownia Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra odgrywa ważną rolę, dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, jako największy wytwórca energii elektrycznej w północno-zachodnim regionie Polski. Budowane obecnie bloki nr 9 i 10 uzyskały 17-letni kontrakt w ramach aukcji Rynku Mocy od początku 2024 roku. Planowane przekazanie do eksploatacji bloków 9 i 10 to grudzień 2023 roku.

Aktualnie w Elektrowni Dolna Odra pracuje sześć bloków energetycznych zasilanych węglem kamiennym, które oprócz energii elektrycznej produkują także ciepło dla odbiorców indywidualnych, przemysłowych i komunalnych w Gryfinie. Wszystkie pracujące w elektrowni jednostki wytwórcze są wyposażone w instalacje ograniczające emisje tlenków azotu, siarki i pyłów, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii spełniają aktualne normy emisyjne. W ciągu ostatnich 20 lat w Elektrowni Dolna Odra emisja tlenków azotu została zredukowana ponad 7-krotnie, tlenków siarki 32-krotnie, a pyłów aż 50-krotnie.

W przyszłości, w ramach uruchomionego w kwietniu 2019 r. Programu PV Grupy PGE, na terenach PGE Elektrowni Dolna Odra ma powstać farma fotowoltaiczna o mocy ok. 100 MW.

zedolnaodra_site