Jest to kocioł wysokociśnieniowy do wytwarzania pary przeznaczony do spalania dwóch rodzajów paliw – gazu ziemnego i lekkiego oleju opałowego. Korpus kotła składa się z cylindrycznego płaszcza, przedniej i tylnej dennicy, falistej płomienicy usytuowanej wewnątrz korpusu kotła, płomieniówek drugiego i trzeciego ciągu spalin oraz przedniej komory nawrotu spalin. Dzięki wyjątkowemu położeniu Elektrowni Dolna Odra, możliwy był transport nowego kotła drogą rzeczną.

Stacja rozruchowa, która będzie źródłem pary do uruchomienia bloków energetycznych nr 5–8 w Elektrowni Dolna Odra, zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo energetyczne Pomorza Zachodniego przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności pracy poszczególnych bloków energetycznych. Realizowana zgodnie z harmonogramem inwestycja zwiększy możliwość szybkiego reagowania poszczególnych bloków na zwiększone zapotrzebowanie operatora na energię w krajowym systemie energetycznym, co w wielu sytuacjach może okazać się kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej ilości energii dla odbiorców – podkreśla Sylwester Chruszcz, dyrektor Elektrowni Dolna Odra.

Podstawowymi elementami stacji rozruchowej są kocioł, instalacja rozładunku, instalacja magazynowania paliwa, instalacje technologiczne oraz rurociągi. Część sprzętu, podobnie jak kocioł, dotrze do elektrowni również drogą rzeczną. Instalacja będzie wytwarzała 31 ton przegrzanej pary na godzinę przy sprawności na poziomie 90%. Budowa realizowana jest na niezabudowanej działce, za blokiem nr 8 na terenie elektrowni.

Generalnym realizatorem inwestycji jest Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniesie ponad 37 milionów złotych, a jej ukończenie planowane jest na I kwartał przyszłego roku.

zedolnaodra_site