Nasze oddziały

Tym razem kontrakt obejmuje budowę instalacji odazotowania spalin ramach trwającego „Programu inwestycyjnego Elektrowni Pomorzany”. Wcześniej podpisana została umowa na budowę instalacji odsiarczania spalin. Dzięki programowi poprawi się jakość powietrza w Szczecinie, a elektrownia będzie mogła pracować kolejne 20 lat.

PGE GiEK oraz konsorcjum firm w składzie ERBUD SA (lider konsorcjum) i YARA Enviromental Technologies GmbH, podpisały 5 października w Bełchatowie umowę na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrowni Pomorzany. Kontrakt obejmuje również modernizację podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza. Wartość kontraktu to 63,9 mln zł netto. Prace powinny zakończyć się w IV kwartale 2018 roku. Dzięki inwestycji emisja tlenków azotu z elektrowni zmniejszy się ponad trzykrotnie.

Inwestycja realizowana dla dwóch kotłów jest częścią „Programu inwestycyjnego Elektrowni Pomorzany”. Przypomnijmy, że w sierpniu PGE GiEK zawarła kontrakt na budowę w tamtejszej elektrowni instalacji odsiarczania spalin. Dzięki tym inwestycjom kotły Benson OP-206 nr A i B w Elektrowni Pomorzany spełniać będą standardy emisyjne wynikające z Dyrektywy IED oraz przyszłych konkluzji BAT/BREF. Jednocześnie realizacja tego programu zapewni utrzymanie emisji tlenków siarki na poziomie poniżej 130 mg/Nm3, tlenków azotu poniżej 150mg/Nm3 oraz pyłu na poziomie mniejszym niż 10 mg/Nm³. – To kolejna inwestycja, której realizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji w Elektrowni Pomorzany, a tym samym poprawi jakość powietrza w Szczecinie – podkreśla Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK.

Całkowite nakłady inwestycyjne zaplanowane w ramach Programu w latach 2016–2019 to  ponad 200 mln zło netto. - Inwestycje wykonane w ramach tych środków nie tylko wpłyną na poprawę jakości powietrza w rejonie szczecińskim, ale także pozwolą na utrzymanie racjonalnych cen ciepła oraz wydłużą zdolności eksploatacyjne elektrowni co najmniej do 2039 roku – podkreśla Radosław Rasała, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE GiEK. Dzięki nowym inwestycjom elektrownia, która jest jednym z podstawowych producentów ciepła dla miasta Szczecina, będzie mogła pracować przez kolejne 20 lat.

– Inwestycje pozwolą w pełni wykorzystać potencjał Elektrowni Pomorzany – podkreśla Paweł Warda, dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra, oddziału spółki PGE GiEK. I dodaje, że w Zespole Elektrowni Dolna Odra już od lat dziewięćdziesiątych realizowane są działania prowadzące do zmniejszenia wpływu emisji elektrowni na środowisko. Programy modernizacyjne i dostosowawcze uwzględniały m.in. redukcję emisji pyłu, tlenków azotu i dwutlenku siarki. Dlatego obecnie wszystkie jednostki wytwórcze wyposażone są w urządzenia ograniczające ich oddziaływanie na środowisko. W poszczególnych elektrowniach ZEDO stosowane są instalacje odpylania spalin, czyli elektrofiltry trzystrefowe o średniej osiągalnej skuteczności ok. 99,5 proc., elektrofiltry czterostrefowe o średniej osiągalnej skuteczności ok. 99,7 proc. oraz odpylacze o średniej osiągalnej skuteczności ok. 83,5 proc. Każda z elektrowni wchodzących w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra wyposażona jest również w automatyczny system pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Niedawno w Elektrowni Dolna Odra zakończona została, trwająca trzy lata, budowa instalacji redukcji tlenków azotu dla bloków 5–8. Realizowane inwestycje mają na celu utrzymanie przez PGE GiEK pozycji lidera w wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby KSE oraz ciepła dla Szczecina i Gryfina. Proekologiczne działania prowadzone przez PGE GiEK w ostatnich latach sprawiły, że elektrownie i elektrociepłownie spółki ograniczyły emisje tlenków siarki o 87 proc., tlenków azotu o 50 proc. i emisje pyłów o 98 proc.

zedolnaodra_site