Tym razem kontrakt obejmuje budowę instalacji odazotowania spalin ramach trwającego „Programu inwestycyjnego Elektrowni Pomorzany”. Wcześniej podpisana została umowa na budowę instalacji odsiarczania spalin. Dzięki programowi poprawi się jakość powietrza w Szczecinie, a elektrownia będzie mogła pracować kolejne 20 lat.

PGE GiEK oraz konsorcjum firm w składzie ERBUD SA (lider konsorcjum) i YARA Enviromental Technologies GmbH, podpisały 5 października w Bełchatowie umowę na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrowni Pomorzany. Kontrakt obejmuje również modernizację podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza. Wartość kontraktu to 63,9 mln zł netto. Prace powinny zakończyć się w IV kwartale 2018 roku. Dzięki inwestycji emisja tlenków azotu z elektrowni zmniejszy się ponad trzykrotnie.

Inwestycja realizowana dla dwóch kotłów jest częścią „Programu inwestycyjnego Elektrowni Pomorzany”. Przypomnijmy, że w sierpniu PGE GiEK zawarła kontrakt na budowę w tamtejszej elektrowni instalacji odsiarczania spalin. Dzięki tym inwestycjom kotły Benson OP-206 nr A i B w Elektrowni Pomorzany spełniać będą standardy emisyjne wynikające z Dyrektywy IED oraz przyszłych konkluzji BAT/BREF. Jednocześnie realizacja tego programu zapewni utrzymanie emisji tlenków siarki na poziomie poniżej 130 mg/Nm3, tlenków azotu poniżej 150mg/Nm3 oraz pyłu na poziomie mniejszym niż 10 mg/Nm³. – To kolejna inwestycja, której realizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji w Elektrowni Pomorzany, a tym samym poprawi jakość powietrza w Szczecinie – podkreśla Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK.

Całkowite nakłady inwestycyjne zaplanowane w ramach Programu w latach 2016–2019 to  ponad 200 mln zło netto. - Inwestycje wykonane w ramach tych środków nie tylko wpłyną na poprawę jakości powietrza w rejonie szczecińskim, ale także pozwolą na utrzymanie racjonalnych cen ciepła oraz wydłużą zdolności eksploatacyjne elektrowni co najmniej do 2039 roku – podkreśla Radosław Rasała, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE GiEK. Dzięki nowym inwestycjom elektrownia, która jest jednym z podstawowych producentów ciepła dla miasta Szczecina, będzie mogła pracować przez kolejne 20 lat.

– Inwestycje pozwolą w pełni wykorzystać potencjał Elektrowni Pomorzany – podkreśla Paweł Warda, dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra, oddziału spółki PGE GiEK. I dodaje, że w Zespole Elektrowni Dolna Odra już od lat dziewięćdziesiątych realizowane są działania prowadzące do zmniejszenia wpływu emisji elektrowni na środowisko. Programy modernizacyjne i dostosowawcze uwzględniały m.in. redukcję emisji pyłu, tlenków azotu i dwutlenku siarki. Dlatego obecnie wszystkie jednostki wytwórcze wyposażone są w urządzenia ograniczające ich oddziaływanie na środowisko. W poszczególnych elektrowniach ZEDO stosowane są instalacje odpylania spalin, czyli elektrofiltry trzystrefowe o średniej osiągalnej skuteczności ok. 99,5 proc., elektrofiltry czterostrefowe o średniej osiągalnej skuteczności ok. 99,7 proc. oraz odpylacze o średniej osiągalnej skuteczności ok. 83,5 proc. Każda z elektrowni wchodzących w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra wyposażona jest również w automatyczny system pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Niedawno w Elektrowni Dolna Odra zakończona została, trwająca trzy lata, budowa instalacji redukcji tlenków azotu dla bloków 5–8. Realizowane inwestycje mają na celu utrzymanie przez PGE GiEK pozycji lidera w wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby KSE oraz ciepła dla Szczecina i Gryfina. Proekologiczne działania prowadzone przez PGE GiEK w ostatnich latach sprawiły, że elektrownie i elektrociepłownie spółki ograniczyły emisje tlenków siarki o 87 proc., tlenków azotu o 50 proc. i emisje pyłów o 98 proc.

zedolnaodra_site