Efektem realizacji projektu będzie przygotowanie instalacji do celów badawczo-dydaktycznych w zakresie wytwarzania biopaliwa stałego w postaci peletu z różnych gatunków i odmian roślin energetycznych oraz substratów pochodzących z odpadów leśnych, komunalnych i przemysłu drzewnego. Pozwoli to na prowadzenie prac badawczych w kierunku wykorzystania mieszanek biomasy pochodzącej z różnych źródeł w celu opracowania nowych rodzajów biopaliw stałych.

Badania na temat wykorzystania paliw pochodzenia roślinnego, jak również ogniw zasilanych metanolem, czy też wodorowych przyczyniają się istotnie do poszerzenia wiedzy oraz mogą przynieść korzyści w zakresie ochrony środowiska. Niezmiernie się cieszymy, że jako firma wspieramy rozwój technologii w tej ważnej dziedzinie – podkreśla Sylwester Chruszcz, dyrektor Elektrowni Dolna Odra, który uczestniczył w uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku studiów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie.

Realizowany przez ZUT projekt może docelowo okazać się cenny dla Elektrowni Dolna Odra ze względu na fakt, że elektrownia współspala obecnie biomasę z węglem kamiennym do produkcji energii elektrycznej i ciepła, a nowy rodzaj paliwa w postaci peletu mógłby stanowić alternatywę do wykorzystywanych obecnie rodzajów biomasy.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny jest jedną z wielu uczelni, z którymi spółka PGE GiEK współpracuje na polu naukowo-technicznym. Celem współpracy, która swoim zakresem obejmuje obszar energetyki, ciepłownictwa, ochrony środowiska, ekonomii, rachunkowości, organizacji, zarządzania oraz prawa, jest wykorzystanie przez PGE GiEK potencjału naukowego i bazy badawczej Uczelni przy jednoczesnym wsparciu działalności naukowej i dydaktycznej realizowanej przez Uczelnię.

zedolnaodra_site