Porozumienie zostało podpisane 27 września 2023 r. w Gryfinie przez dyrektora Elektrowni Dolna Odra Sylwestra Chruszcza oraz Martę Kobrzyńską-Chudzik, dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W uroczystym podpisaniu uczestniczył Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, a także Mieczysław Sawaryn, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców nadodrzańskich miejscowości nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, dzięki której razem będziemy mogli skuteczniej reagować zimą podczas akcji lodołamania i udrożniania toru wodnego Odry Wschodniej. Jednocześnie przeprowadzone specjalistyczne badania dna rzeki oraz pomoc w oznakowaniu toru wodnego znajdującego się na Kanale Zimnym pozwolą na zwiększenie potencjału portu rozładunkowego Elektrowni Dolna Odra – podkreśla Sylwester Chruszcz, dyrektor Elektrowni Dolna Odra.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Prowadzi działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochroną jakości zasobów wodnych. Do kompetencji instytucji należy wykonanie praw właścicielskich w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczanie i pobieranie opłat za usługi wodne, wydawanie decyzji administracyjnych (zgód wodnoprawnych). Pełni też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Elektrownia Dolna Odra jest największym producentem energii na Pomorzu Zachodnim, a także jednym z największych przedsiębiorstw w regionie. Jako jedyny systemowy wytwórca energii elektrycznej dla północno-zachodniej części Polski, odgrywa kluczową rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Jest także producentem ciepła dla lokalnych odbiorców przemysłowych. Obecnie Elektrownia Dolna Odra dysponuje czterema blokami energetycznymi o łącznej osiągalnej mocy elektrycznej 900 MWe i cieplnej 91,15 MWt, i pełni funkcję jednostki must run, co oznacza, że jej praca wymuszona jest względami bezpieczeństwa sieciowego. Układy technologiczne elektrowni przystosowane są do świadczenia pełnego pakietu usług systemowych na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

zedolnaodra_site