dji_0009-2.jpg

W ramach projektu zamontowana została instalacja katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5–8, zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin na dwóch jednostkach nr 7 i 8, zabudowana stacja monitoringu rtęci, a także zmodernizowana oczyszczalnia ścieków.  Nakłady finansowe na inwestycję wyniosły ponad 220 milionów złotych.

Dzięki zrealizowanym pracom mamy pewność dalszej, bezpiecznej pracy jednostek wytwórczych na Pomorzu Zachodnim. Elektrownia Dolna Odra będąca jednym z największych przedsiębiorstw i pracodawców w tej części Polski, jest również ważnym ogniwem na energetycznej mapie Polski – powiedział Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W ramach dostosowania urządzeń wytwórczych do unijnych wymagań wynikających z konkluzji BAT, spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zrealizowała we wszystkich elektrowniach program modernizacyjno–odtworzeniowy o wartości 1,5 miliarda złotych. Realizacja programu przyczyniła się do znacznej redukcji emisji, a co najważniejsze wpłynęła na poprawę jakości powietrza.

zedolnaodra_site