Zainteresowani w trakcie Dnia Otwartego będą mogli zapoznać się z procesem produkcji energii elektrycznej i ciepła w Elektrowni Pomorzany i Elektrowni Szczecin. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze do 16 października  2013 r. w godzinach 8:00-14:00. Przedstawicieli mediów zapraszamy na godzinę 10.00 Elektrownia Pomorzany(po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa) oraz 13:30 Elektrownia Szczecin. Osobą do kontaktu w sprawie uczestnictwa w Dniu Otwartym jest:

Wioletta Rybicka tel.: 91 822 5532 e-mail: wioletta.rybicka@gkpge.pl
Uwaga:  Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa przyjmujemy tylko formalnie zgłoszone (poprzez wyznaczoną przez nas osobę do kontaktu) osoby. W zwiedzaniu elektrowni mogą wziąć udział osoby powyżej 13 roku życia. Wejścia na teren Elektrowni Pomorzany będą odbywały się co godzinę począwszy od godz. 9.00. Ostatnie wejście o godzinie 11.00. Wejścia na teren Elektrowni Szczecin będą odbywały się co godzinę począwszy od godz.12:30. Ostatnie wejście o godzinie 14:30. Z uwagi na ograniczone możliwości przyjęcia zainteresowanych, o czasie zwiedzania decyduje kolejność zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy.  

zedolnaodra_site