Zainteresowani w trakcie Dnia Otwartego będą mogli zapoznać się z procesem produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Dolna Odra. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze do 2 października  2013 r. w godzinach 8:00-14:00. Przedstawicieli mediów zapraszamy na godzinę 10.00 (po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa). Osobą do kontaktu w sprawie uczestnictwa w Dniu Otwartym jest:

Beata Malec tel.: 91 822 40 95 e-mail: beata.malec@gkpge.pl
Uwaga:  Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa przyjmujemy tylko formalnie zgłoszone (poprzez wyznaczoną przez nas osobę do kontaktu) osoby. W zwiedzaniu elektrowni mogą wziąć udział osoby powyżej 13 roku życia. Wejścia na teren elektrowni będą odbywały się co dwie godziny począwszy od godz. 9.00. Ostatnie wejście o godzinie 15.00. Z uwagi na ograniczone możliwości przyjęcia zainteresowanych, o czasie zwiedzania decyduje kolejność zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy.  

zedolnaodra_site