Nasze oddziały

Wzorem lat ubiegłych w Dziecięcym Pogotowiu Lekcyjnym mogą uczestniczyć dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, często z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, a także wychowankowie Rodzinnych Domów Dziecka. - Pomysł utworzenia Dziecięcego Pogotowia Lekcyjnego powstał w oparciu o badania społeczne, które dowodzą, iż dzieci funkcjonujące w wielodzietnych, często ubogich rodzinach mają problem ze znalezieniem czasu oraz przestrzeni do odrabiania lekcji w domu – mówi Wanda Zychowicz-Henke, specjalista ds. organizacji imprez w DK „Słowianin” w Szczecinie.

 - Dom Kultury „Słowianin” w Szczecinie we współpracy z Zespołem Elektrowni Dolna Odra dociera do tych dzieci stwarzając im warunki do odrabiania lekcji oraz oferując poczęstunek podczas zajęć – dodaje. Projekt zakłada organizowanie pozaszkolnego wsparcia poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, uczenie samodzielnego rozwiązywania zadań, prowadzenie zajęć edukacyjnych, w tym proekologicznych, a także artystycznych i sportowych. W ramach tego przedsięwzięcia prowadzone są m.in. warsztaty cyrkowe, muzyczne i taneczne również poza siedzibą DK „Słowianin”. Niewątpliwie jest to bardzo ciekawa inicjatywa trafiająca bezpośrednio do dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych czy dysfunkcyjnych. Projekt oferuje dzieciom różnorodne formy atrakcyjnego spędzania czasu wolnego oraz propaguje ideę niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

zedolnaodra_site