W gnieździe zastaliśmy dwie samiczki. Samica złożyła w tym roku aż pięć jaj, co się bardzo rzadko zdarza, ale od czasu do czasu zdarzają się pięcioraczki – podsumował Sławomir Sielicki, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” z Włocławka.

W Elektrowni Dolna Odra na początku ubiegłego roku zamontowano nową platformę z gniazdem na kominie posiadającym windę. Umożliwi ona sokolnikom łatwiejszy dostęp do gniazda. Dodatkowo na nowym gnieździe zamontowano kamerę, aby na bieżąco śledzić przebieg lęgu i odpowiednio planować obrączkowanie młodych sokołów w przyszłości. Obecnie sokoły w Dolnej Odrze korzystają ze starego gniazda, ale na przyszły sezon lęgowy przewidziana jest dla nich przeprowadzka.

Sokół wędrowny jest jednym z najrzadziej występujących gatunków ptaków drapieżnych w Polsce, który zagrożony jest wyginięciem. Grupa PGE od 21 lat aktywnie działa na rzecz odtworzenia jego populacji w Polsce. Ptaki tego gatunku darzą elektrownie i elektrociepłownie PGE wyjątkową sympatią. Ich gniazda znajdują się również na kominach Elektrowni Dolna Odra oraz w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła. Dzięki zamontowanym kamerom można obserwować pary sokołów wędrownych na kominie elektrociepłowni w Gdyni, elektrociepłowni w Lublinie Wrotków i elektrociepłowni w Toruniu. Obserwacja życia sokołów wędrownych cieszy się ogromną popularnością i jest okazją do rozpowszechniania wiedzy na temat prac związanych z odbudową populacji jednego z najrzadszych ptaków objętych ścisłą ochroną.

Od wielu lat na terenie elektrowni spółka odnotowuje również obecność wielu innych gatunków ptaków podlegających prawnej ochronie. Są to gniazdujące na nieczynnej kwaterze składowiska odpadów paleniskowych jaskółki brzegówki, czy bytujące w bliskim sąsiedztwie urządzeń blokowych pustułki z rodziny sokołowatych, które obecnie zadomowiły się w nowym gnieździe przygotowanym dla sokołów.

zedolnaodra_site