Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w najszybszym możliwym czasie udało się rozwiązać problemy technologiczne na niepracującym w EC Pomorzany bloku ciepłowniczym. Najlepsi energetycy z Zespołu Elektrownia Dolna Odra, Elektrowni Bełchatów i Rybnik, pracowali bez wytchnienia nad przywróceniem go do właściwej sprawności.

Przez ostatnie dni do systemu ciepłowniczego z EC Szczecin i EC Pomorzany dostarczane było tyle samo, a okresami nawet więcej ciepła, niż podczas pracy w standardowym trybie. Tylko właściwa dystrybucja dostępnego w sieci ciepła była gwarantem zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców, a ta leży w kompetencji Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Jest nam przykro, że przez kilka dni Szczecińska Energetyka Cieplna, która jest operatorem systemu ciepłowniczego w Szczecinie, nie potrafiła lub nie mogła zorganizować dostaw ciepła do odbiorców dotkniętych zakłóceniami w pracy Elektrociepłowni Pomorzany. Operator systemu ciepłowniczego powinien być przygotowany na wystąpienie u wytwórców ciepła różnych, w tym także awaryjnych zdarzeń. Bieżąca sytuacja wyraźnie pokazała, że system ciepłowniczy sobie z tym nie radzi i niezbędna jest jego przebudowa w taki sposób, aby brakujące moce cieplne można było uzupełnić mocami z pozostałych źródeł.

Szczeciński system ciepłowniczy stoi dziś przed wyzwaniem poprawy wydolności sieci. Newralgicznymi punktami na mapie szczecińskiego systemu ciepłowniczego są: odcinek od EC Szczecin  w kierunku lewobrzeżnej części miasta oraz ograniczone możliwości dystrybucji ciepła w okolicach Pomorzan przy jednoczesnej pracy kilku źródeł. Za mała przepustowość ciepłociągu od EC Szczecin uniemożliwia przekierowanie do niego większej mocy cieplnej, co w aktualnej sytuacji byłoby kluczowe dla odbiorców pozbawionych ciepła. Ponadto, problemy dystrybucyjne w rejonie Pomorzan pogłębiają ograniczone możliwości odbioru większej generacji ciepła z EC Szczecin.

zedolnaodra_site